Leverage dynamics and the burden of debt

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Leverage dynamics and the burden of debt
Rinnakkaisnimeke: Velkaantumisasteen dynamiikka ja velkarasite
Tekijä: Juselius, Mikael ; Drehmann, Mathias
Julkaisija: Bank of Finland
Sarjan nimi: Bank of Finland Research Discussion Papers
Sarjan numero: 3/2016
Julkaisuvuosi: 2016
Ilmestymispäivämäärä: 1.4.2016
Julkaisuhuomatus: Also available in Oxford Bulletin of Economics and Statistics 82 ; 2 https://doi.org/10.1111/obes.12330
Sivumäärä: 42
Asiasanat (yso): yritykset; kotitaloudet
Hakusanat: velkaantuneisuusaste; velkarasite; velanhoitomenot; luottobuumi; USA; velkaantuminen; luotot; kustannukset
JEL: E20; E32; E44; G01
Muut hakusanat: business cycle; credit boom; leverage; debt service burden; financial-real interactions; financial stability
Tiivistelmä: In addition to leverage, the debt service burden of households and firms is an important link between financial and real developments at the aggregate level. Using US data from 1985 to 2013, we find that the debt service burden has sizeable negative effects on expenditure. Its interplay with leverage also explains several data puzzles, such as the lack of above-trend output growth during credit booms and the depth and length of ensuing recessions, without appealing to large shocks or non-linearities. Using data up to 2005, our model predicts paths for credit and expenditure that closely match actual developments before and during the Great Recession.Kotitalouksien ja yritysten velanhoitokustannukset ovat velkaantuneisuuden lisäksi tärkeitä rahoitusjärjestelmän ja reaalitalouden välisen kokonaistaloudellisen riippuvuuden kannalta. Yhdysvalloista kerättyyn, periodin 1985–2013 kattavaan aineistoon perustuvan analyysin tulosten perusteella velanhoitokustannusten kasvu vähentää yksityisen sektorin kulutus- ja investointimenoja. Velkaantuneisuuden ja velanhoitomenojen keskinäinen vaikutus selittää lisäksi useita havaintoaineiston kummallisuuksia, kuten sen, että kokonaistuotannon kasvu ei ylitä trendiään luottobuumin aikana, sekä sen, että luottobuumien jälkeiset taantumat ovat syviä ja pitkäkestoisia. Näiden havaintoaineiston erikoisuuksien selittämiseen ei tarvita suuria häiriöitä tai epälineaarisuuksia. Estimoidun mallin avulla ennustetut velka- ja menourat vastaavat hyvin ns. Suurta Taantumaa edeltäviä ja sen aikana toteutuneita kehityskulkuja, kun malli on ensin estimoitu vuoteen 2005 päättyneessä aineistossa.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
BoF_DP_1603.pdf 1.314MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot