Leverage dynamics and the burden of debt

Show simple item record

dc.contributor Bank of Finland
dc.contributor.author Juselius, Mikael
dc.contributor.author Drehmann, Mathias
dc.date.accessioned 2016-04-05T13:25:07Z
dc.date.available 2016-04-05T13:25:07Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-323-098-9
dc.identifier.issn 1456-6184
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14060
dc.description.abstract In addition to leverage, the debt service burden of households and firms is an important link between financial and real developments at the aggregate level. Using US data from 1985 to 2013, we find that the debt service burden has sizeable negative effects on expenditure. Its interplay with leverage also explains several data puzzles, such as the lack of above-trend output growth during credit booms and the depth and length of ensuing recessions, without appealing to large shocks or non-linearities. Using data up to 2005, our model predicts paths for credit and expenditure that closely match actual developments before and during the Great Recession.
dc.description.abstract Kotitalouksien ja yritysten velanhoitokustannukset ovat velkaantuneisuuden lisäksi tärkeitä rahoitusjärjestelmän ja reaalitalouden välisen kokonaistaloudellisen riippuvuuden kannalta. Yhdysvalloista kerättyyn, periodin 1985–2013 kattavaan aineistoon perustuvan analyysin tulosten perusteella velanhoitokustannusten kasvu vähentää yksityisen sektorin kulutus- ja investointimenoja. Velkaantuneisuuden ja velanhoitomenojen keskinäinen vaikutus selittää lisäksi useita havaintoaineiston kummallisuuksia, kuten sen, että kokonaistuotannon kasvu ei ylitä trendiään luottobuumin aikana, sekä sen, että luottobuumien jälkeiset taantumat ovat syviä ja pitkäkestoisia. Näiden havaintoaineiston erikoisuuksien selittämiseen ei tarvita suuria häiriöitä tai epälineaarisuuksia. Estimoidun mallin avulla ennustetut velka- ja menourat vastaavat hyvin ns. Suurta Taantumaa edeltäviä ja sen aikana toteutuneita kehityskulkuja, kun malli on ensin estimoitu vuoteen 2005 päättyneessä aineistossa.
dc.format.extent 42
dc.language.iso ENG
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject velkaantuneisuusaste
dc.subject velkarasite
dc.subject velanhoitomenot
dc.subject luottobuumi
dc.subject USA
dc.subject velkaantuminen
dc.subject luotot
dc.subject kustannukset
dc.subject.other business cycle
dc.subject.other credit boom
dc.subject.other leverage
dc.subject.other debt service burden
dc.subject.other financial-real interactions
dc.subject.other financial stability
dc.title Leverage dynamics and the burden of debt
dc.title.alternative Velkaantumisasteen dynamiikka ja velkarasite
dc.type Paper
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201604051073
dc.subject.jel E20
dc.subject.jel E32
dc.subject.jel E44
dc.subject.jel G01
dc.series.name Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.series.year 2016
dc.series.number 3/2016
dc.series.sortingnumber 0003
dc.date.publication 1.4.2016
dc.subject.yso yritykset
dc.subject.yso kotitaloudet
dc.description.publication Also available in Oxford Bulletin of Economics and Statistics 82 ; 2 https://doi.org/10.1111/obes.12330

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1603.pdf 1.314Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record