CEO political preference and corporate tax sheltering

Show full item record

Title: CEO political preference and corporate tax sheltering
Parallel title: Yritysjohdon poliittiset preferenssit ja verotaakan minimointi
Author: Francis, Bill B. ; Hasan, Iftekhar ; Sun, Xian ; Wu, Qiang
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 5/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 8.4.2016
Published in: Published in in Journal of Corporate Finance 2016 ; 38 ; june ; https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.03.003
Pages: 57
Subject (yso): verosuunnittelu; toimitusjohtajat; yritykset; politiikka; verotus; johtajat
Keywords: poliittiset preferenssit; demokraatit; republikaanit; kannusteet
JEL: G21; H26; G32; P16
Other keywords: political preference; tax sheltering; CEO; Democrats; Republicans; incentives
Abstract: ​We show that firms led by politically partisan CEOs are associated with a higher level of corporate tax sheltering than firms led by nonpartisan CEOs. Specifically, Republican CEOs are associated with more corporate tax sheltering even when their wealth is not tied with that of shareholders and when corporate governance is weak, suggesting that their tax sheltering decisions could be driven by idiosyncratic factors such as their political ideology. We also show that Democratic CEOs are associated with more corporate tax sheltering only when their stock-based incentives are high, suggesting that their tax sheltering decisions are more likely to be driven by economic incentives. In sum, our results support the political connection hypothesis in general but highlight that the specific factors driving partisan CEOs’ tax sheltering behaviors differ. Our results imply that it may cost firms more to motivate Democratic CEOs to engage in more tax sheltering activities because such decisions go against their political beliefs regarding tax policies.​Tässä työssä osoitetaan, että yrityksen verosuunnittelu eli verotaakan minimointi on Yhdysvalloissa yleisempää yrityksissä, joiden toimitusjohtaja on puoluepoliittisesti sitoutunut kuin yrityksissä, joita johtaa puoluepoliittisesti sitoutumaton toimitusjohtaja. Yrityksen verosuunnittelu on yleisempää etenkin republikaaneja kannattavien toimitusjohtajien yrityksissä, vaikka heidän varallisuutensa ei ole sidoksissa yrityksen osakkeenomistajien varallisuuteen, sekä silloin, kun yrityksen hallinto- ja kontrollimekanismit toimivat heikosti. Verosuunnitteluun liittyvien päätösten taustalla voivat näin ollen olla toimitusjohtajien henkilökohtaiset mieltymykset, kuten poliittinen aate. Työssä osoitetaan myös, että demokraatteja kannattavien toimitusjohtajien yrityksissä verosuunnittelu on yleisempää silloin, kun toimitusjohtajien osakemarkkinasidonnaisuudet ovat suuret. Näiden toimitusjohtajien verosuunnittelua koskevat päätökset perustuvat siis todennäköisemmin taloudellisiin motiiveihin. Lyhyesti sanoen tutkimustulokset tukevat oletusta poliittisista kytköksistä, mutta korostavat erityistekijöitä, joiden vuoksi eri puolueita kannattavat toimitusjohtajat suhtautuvat verosuunnitteluun eri tavalla. Tuloksista seuraa myös, että demokraatteja kannattavien toimitusjohtajien houkutteleminen verosuunnittelun kasvattamiseen voi käydä yritykselle kalliiksi, koska tarvittavaan toimintaan liittyvät päätökset sotivat näiden toimitusjohtajien veropolitiikkaa koskevia aatteellisia uskomuksia vastaan.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1605.pdf 1.216Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record