Relative peer quality and firm performance

Show full item record

Title: Relative peer quality and firm performance
Parallel title: Verrokkiryhmän suhteellinen laatu ja yrityksen suorituskyky
Author: Francis, Bill ; Hasan, Iftekhar ; Mani, Sureshbabu ; Ye, Pengfei
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 6/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 12.4.2016
Published in: Published in Journal of Financial Economics 2016 ; 122 ; 1 ; https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.06.002
Pages: 63
Subject (yso): yritykset; johtajat
Keywords: verrokkien suhteellinen laatu; yrityksen suorituskyky; kilpailu; optimaalinen sopimus; tuotot; kannustimet
JEL: G30
Other keywords: relative peer quality; firm performance; tournament; optimal contract
Abstract: ​This study examines the performance impact of the relative quality of a CEO’s compensation peers (peers selected to determine a CEO’s overall compensation) and bonus peers (peers selected to determine a CEO’s relative-performance-based bonus). We use the fraction of peers with greater managerial ability scores (Demerjian, Lev, and McVay, 2012) than the reporting firm to measure this CEO’s relative peer quality (RPQ). We find that firms with higher RPQ tend to earn superior risk-adjusted stock returns and experience higher profitability growth compared with firms that have lower RPQ. These results cannot be fully explained by a CEO’s power, compensation level, intrinsic talent, nor by the board’s possible motivation to use peers to signal a firm’s prospect. Learning among peers and the increased incentive to work harder induced by the peer-based tournament, however, might contribute to RPQ’s positive performance effect. Preliminary evidence also shows that high RPQ is not associated with increased earnings management or increased risk-taking behaviors.Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka suuri vaikutus yrityksen toimitusjohtajalle maksettavaan korvaukseen ja bonuksiin liittyvien verrokkiryhmien suhteellisella laadulla on yrityksen suoriutumiskykyyn. Verrokit on valittu määrittämään yhtäältä toimitusjohtajan yleiskorvaus ja toisaalta suhteelliseen suoriutumiseen perustuvat bonukset. Yksittäisen toimitusjohtajan verrokkiryhmän suhteellista laatua mitataan vastaavaa yritystä paremmat johtajuuskykypisteet saaneiden verrokkien osuuden avulla (Demerjian, Lev ja McVay, 2012). Tutkimustulosten mukaan verrokkiryhmän hyvä suhteellinen laatu vaikuttaa pääasiassa suotuisasti yritysten riskikorjattuihin osakemarkkinatuottoihin ja kannattavuuden kasvuun. Näitä tuloksia ei voida tyhjentävästi selittää toimitusjohtajan neuvotteluvoiman, palkkatason ja synnynnäisten lahjakkuuksien avulla. Hallituksen mahdollinen halu käyttää verrokkeja viestittämään yrityksen tulevaisuudennäkymistä ei myöskään selitä tutkimuksen tulemia. Verrokkien välinen oppiminen ja vertailuryhmään perustuvan kilpailun voimistamat kannustimet työskennellä ahkerammin voivat kuitenkin selittää verrokkiryhmän suhteellisen laadun myönteisiä vaikutuksia suorituskykyyn. Alustavan näytön mukaan hyvä verrokkiryhmän suhteellinen laatu ei myöskään liity tiiviimpään tulosohjailuun tai riskienoton kasvuun.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1606.pdf 1.155Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record