Corporate social responsibility and firm financial performance: the mediating role of productivity

Show full item record

Title: Corporate social responsibility and firm financial performance: the mediating role of productivity
Parallel title: Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja taloudellinen suorituskyky: tuottavuuden välillinen merkitys
Author: Hasan, Iftekhar ; Kobeissi, Nada ; Liu, Liuling ; Wang, Haizhi
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 7/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 20.4.2016
Published in: Published in Journal of Business Ethics, May 2018, Volume 149, Issue 3, 671–688
Pages: 48
Subject (yso): yritykset; tuottavuus; sidosryhmät
Keywords: yrityksen yhteiskunnallinen vastuu; yrityksen taloudellinen suorituskyky; kokonaistuottavuus; sidosryhmien hallinta; harkinnanvarainen käteinen; organisatoriset riskit
Other keywords: corporate social responsibility; corporate financial performance; total factor productivity; stakeholder management; discretionary cash; organizational risk
Abstract: This study treats firm productivity as an accumulation of productive intangibles and posits that stakeholder engagement associated with better corporate social performance helps develop such intangibles. We hypothesize that because shareholders factor improved productive efficiency into stock price, productivity mediates the relationship between corporate social and financial performance. Furthermore, we argue that key stakeholders’ social considerations are more valuable for firms with higher levels of discretionary cash and income stream uncertainty. Therefore, we hypothesize that those two contingencies moderate the mediated process of corporate social performance with financial performance. Our analysis, based on a comprehensive longitudinal dataset of U.S. manufacturing firms from 1992 to 2009, lends strong support for these hypotheses. In short, this paper uncovers a productivity-based, context-dependent mechanism underlying the relationship between corporate social performance and financial performance.Tässä työssä yrityksen tuottavuus samastetaan tuottavien ideoiden karttumiseen. Perusoletuksen mukaan yrityksen parempaan yhteiskunnalliseen suorituskykyyn liittyvät sidosryhmäverkostot auttavat yritystä kehittämään näitä ideoita. Tuottavuus toimii välittäjänä yrityksen yhteiskunnallisen ja taloudellisen suorituskyvyn kesken, koska oletuksen mukaan osakkeenomistajat siirtävät parantuneen tuotannollisen tehokkuuden osakemarkkinahintoihin. Työssä argumentoidaan myös, että keskeisten sidosryhmien yhteiskunnalliset näkemykset ovat arvokkaampia yrityksille, joiden harkinnanvaraisiin käteisvaroihin ja tulovirtaan liittyy suurempi epävarmuus. Tutkimuksessa oletetaan näin ollen, että yrityksen sosiaalisen ja taloudellisen suorituskyvyn välinen epäsuora yhteys välittyy harkinnanvaraisten käteisvarojen ja tulovirran epävarmuuden kautta. Lyhyesti sanoen tutkimustulokset ilmentävät tuottavuuteen perustuvaa ja kontekstisidonnaista mekanismia yrityksen yhteiskunnallisen ja taloudellisen suorituskyvyn taustalla.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1607.pdf 922.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record