Corporate social responsibility and firm financial performance: the mediating role of productivity

Show simple item record

dc.contributor Bank of Finland
dc.contributor.author Hasan, Iftekhar
dc.contributor.author Kobeissi, Nada
dc.contributor.author Liu, Liuling
dc.contributor.author Wang, Haizhi
dc.date.accessioned 2016-04-20T12:46:20Z
dc.date.available 2016-04-20T12:46:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-323-102-3
dc.identifier.issn 1456-6184
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14088
dc.description.abstract This study treats firm productivity as an accumulation of productive intangibles and posits that stakeholder engagement associated with better corporate social performance helps develop such intangibles. We hypothesize that because shareholders factor improved productive efficiency into stock price, productivity mediates the relationship between corporate social and financial performance. Furthermore, we argue that key stakeholders’ social considerations are more valuable for firms with higher levels of discretionary cash and income stream uncertainty. Therefore, we hypothesize that those two contingencies moderate the mediated process of corporate social performance with financial performance. Our analysis, based on a comprehensive longitudinal dataset of U.S. manufacturing firms from 1992 to 2009, lends strong support for these hypotheses. In short, this paper uncovers a productivity-based, context-dependent mechanism underlying the relationship between corporate social performance and financial performance.
dc.description.abstract Tässä työssä yrityksen tuottavuus samastetaan tuottavien ideoiden karttumiseen. Perusoletuksen mukaan yrityksen parempaan yhteiskunnalliseen suorituskykyyn liittyvät sidosryhmäverkostot auttavat yritystä kehittämään näitä ideoita. Tuottavuus toimii välittäjänä yrityksen yhteiskunnallisen ja taloudellisen suorituskyvyn kesken, koska oletuksen mukaan osakkeenomistajat siirtävät parantuneen tuotannollisen tehokkuuden osakemarkkinahintoihin. Työssä argumentoidaan myös, että keskeisten sidosryhmien yhteiskunnalliset näkemykset ovat arvokkaampia yrityksille, joiden harkinnanvaraisiin käteisvaroihin ja tulovirtaan liittyy suurempi epävarmuus. Tutkimuksessa oletetaan näin ollen, että yrityksen sosiaalisen ja taloudellisen suorituskyvyn välinen epäsuora yhteys välittyy harkinnanvaraisten käteisvarojen ja tulovirran epävarmuuden kautta. Lyhyesti sanoen tutkimustulokset ilmentävät tuottavuuteen perustuvaa ja kontekstisidonnaista mekanismia yrityksen yhteiskunnallisen ja taloudellisen suorituskyvyn taustalla.
dc.format.extent 48
dc.language.iso ENG
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject yrityksen yhteiskunnallinen vastuu
dc.subject yrityksen taloudellinen suorituskyky
dc.subject kokonaistuottavuus
dc.subject sidosryhmien hallinta
dc.subject harkinnanvarainen käteinen
dc.subject organisatoriset riskit
dc.subject.other corporate social responsibility
dc.subject.other corporate financial performance
dc.subject.other total factor productivity
dc.subject.other stakeholder management
dc.subject.other discretionary cash
dc.subject.other organizational risk
dc.title Corporate social responsibility and firm financial performance: the mediating role of productivity
dc.title.alternative Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja taloudellinen suorituskyky: tuottavuuden välillinen merkitys
dc.type Paper
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201604201103
dc.series.name Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.series.year 2016
dc.series.number 7/2016
dc.series.sortingnumber 0007
dc.date.publication 20.4.2016
dc.subject.yso yritykset
dc.subject.yso tuottavuus
dc.subject.yso sidosryhmät
dc.description.publication Published in Journal of Business Ethics, May 2018, Volume 149, Issue 3, 671–688

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1607.pdf 922.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record