When do peers matter?: A cross-country perspective

Show full item record

Title: When do peers matter?: A cross-country perspective
Parallel title: Kansainvälinen näkökulma verrokkien merkityksestä
Author: Francis, Bill B. ; Hasan, Iftekhar ; Kostova, Gergana L.
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 8/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 21.4.2016
Published in: Published in Journal of International Money and Finance Volume 69, December 2016, Pages 364–389
Pages: 59
Subject (yso): yritykset
Keywords: verrokit; kansainvälinen pääomarakenne; rahoituspäätökset; informaatioympäristö; juridinen ympäristö; rahoitusmarkkinoiden kehitys; rahoitus; päätöksenteko
JEL: G2; G32
Other keywords: peers; international capital structure; financial policy; information environment; legal environment; financial market development
Abstract: We assess the importance of industry peers for a firm’s own decision making strategy, using a rich sample of data covering 47 countries and 87 different industries between 1990 and 2011. Following the instrumental variable approach suggested by Leary and Roberts (2014), we find that, similar to U.S. firms, foreign firms do follow their peers when they make financial policy decisions. A standard deviation increase in peer firms’ average leverage leads to about 5 percentage points increase in a firm’s own leverage. We also find evidence that firms are more likely to follow their peers when investor protection laws including information disclosure and minority shareholder protection are weak, when creditor rights laws are strong, and when equity markets are more developed, suggesting that peers matter the most when firms have the greatest need to learn and to demonstrate their quality. These results hold even when we perform the analysis on a matched sample of firms.Tässä tutkimuksessa tarkastellaan toimialalla olevien verrokkien merkitystä yrityksen päätöksentekostrategian kannalta. Työn empiirinen analyysi perustuu 47 maata ja 87 eri toimialaa kattavaan havaintoaineistoon ajanjaksolla 1990–2011. Instrumenttimuuttujamenetelmällä (Leary ja Roberts, 2014) estimoitujen tulosten mukaan sekä yhdysvaltalaiset ja ulkomaiset yritykset seuraavat rahoituspäätöksissään verrokkejaan. Yhden keskihajonnan suuruinen kasvu verrokkien keskimääräisessä velkaisuudessa kasvattaa yrityksen omaa velkaa noin 5 prosenttiyksikköä. Näytön mukaan yritykset seuraavat verrokkejaan sitä todennäköisemmin, mitä heikompi on investoijan lakisuoja, mukaan lukien informaation paljastaminen ja osakkeenomistajan suoja, ja mitä vahvempi on velkojan asema. Myös kehittyneet osakemarkkinat kannustavat verrokkien seurantaan, minkä vuoksi verrokkien merkitys kasvaa eniten, kun yrityksillä on tarve oppia ja osoittaa laadukkuutensa. Tutkimustulokset pitävät paikkansa jopa silloin, kun analyysi perustuu yrityksistä koottuihin vastinotoksiin.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1608.pdf 1.089Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record