Credit default swaps and bank loan sales: evidence from bank syndicated lending

Show full item record

Title: Credit default swaps and bank loan sales: evidence from bank syndicated lending
Parallel title: Luottoriskinvaihtosopimukset ja pankkilainojen myynti: näyttöä syndikoitujen pankkilainojen aineistosta
Author: Hasan, Iftekhar ; Wu, Deming
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 9/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 28.4.2016
Pages: 41
Subject (yso): suojaus; luotonanto; yritykset
Keywords: CDS; luoton myynnit; erillinen takaus; viranomaispääomavaatimuksen alentuminen; pankkitoiminta; suojautuminen; luotot; riskit; swapit
JEL: G14; G21; G23; G28; G32
Other keywords: loan sales; hedging; credit enhancement; regulatory capital relief; banking
Abstract: Do banks use credit default swap hedging to substitute for loan sales? By tracking banks’ lending exposures and CDS positions on individual firms, we find that banks use CDS hedging to complement rather than to substitute for loan sales. Consequently, bank loan sales are higher for firms that are actively traded in the CDS market. In addition, we find evidence that suggests that banks sell CDS protection as credit enhancements to facilitate loan sales. This study employs identification strategies similar to the “twin study” design to separate the effects of borrower-side and lender-side factors, and to minimize the omitted-variables bias.​Korvautuuko pankkilainojen myynti luottoriskinvaihtosopimuksiin (credit default swaps, CDS) perustuvalla suojauksella? Tässä työssä selvitetään pankkien lainanannon altistumista yksittäisten yritysten riskeille ja pankkien luottojohdannaispositioita (CDS-positioita) suhteessa näihin yrityksiin. Tulosten mukaan pankit käyttävät CDS-suojausta pikemminkin täydentämään kuin korvaamaan lainojen myyntiä. Näin ollen pankit myyvät useammin niiden yritysten lainoja, joilla käydään aktiivisesti kauppaa CDS-markkinoilla. Lisäksi näytön mukaan pankit myyvät CDS-suojauksia erillisinä takauksina, mikä edesauttaa lainojen myyntiä. Empiirisen analyysin identifiointistrategia on samankaltainen kuin kaksoistutkimuksessa. Identifiointistrategian tarkoitus on erottaa luotonottajiin ja antajiin liittyvät tekijät toisistaan sekä minimoida poisjääneistä muuttujista aiheutuva harha.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1609.pdf 814.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record