Saving Wall Street or main street

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Saving Wall Street or main street
Rinnakkaisnimeke: Pankkien ja tuotannollisten yritysten julkinen rahoitus kriisiaikoina
ISBN: 978-952-323-107-8
Tekijä: Haavio, Markus ; Ripatti, Antti ; Takalo, Tuomas
Julkaisija: Bank of Finland
Sarjan nimi: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Sarjan vuosi: 2016
Sarjan numero: 12/2016
Julkaisuvuosi: 2016
Ilmestymispäivämäärä: 10.5.2016
Sivut: 74
Asiasanat (yso): yritykset; rahoitus; pääoma; rahoitusmarkkinat; kriisit
Hakusanat: pankkitoiminta; mallit; julkinen rahoitus; rahoitusmarkkinakitkat; pankkien pääomittaminen; tuotannollisten yritysten julkinen rahoitus
JEL: E44; G21; G28; G38
Muut hakusanat: financial frictions; bank capitalization; public funding of non-financial firms
Tiivistelmä: ​We build a dynamic stochastic general equilibrium model, where the balance sheets of both banks and non-financial firms play a role in macro-financial linkages. We show that in equilibrium bank capital tends to be scarce, compared with firm capital. We study public funding of banks and firms in times of crisis. Government capital injections can be useful as a shock cushion, but they distort incentives. Small capital injections benefit banks more than firms but the relative benefit is declining in the injection size. Government should first recapitalize banks, and if resources are large enough, lend to firms too.Tutkimuksessa konstruoidaan epätäydellisiä luottomarkkinoita kuvaava dynaaminen ja stokastinen yleisen tasapainon malli. Pankkien ja yritysten pääomilla on erillinen roolinsa rahoituksen välittymisessä. Mallin avulla tarkastellaan pankkien ja yritysten julkista rahoitusta, kuten pankkien pääomittamista ja keskuspankkien harjoittamia yrityslainaostoja rahoituskriisin aikana. Eräs mallin tulemista on se, että pankkien pääoma on niukempaa kuin yritysten pääoma. Tämän vuoksi luottomarkkinat ovat erityisen haavoittuvia suhteessa pankkien pääomaan vaikuttaviin tekijöihin. Julkisella rahoituksella on positiivisia puskurivaikutuksia, mikäli julkinen valta kantaa osan mahdollisista luottotappioista. Toisaalta koska julkisen vallan omistama pääoma syö osan pankkien tuotosta, julkinen rahoitus hidastaa pankkien pääoman kasvua ja heikentää sitä kautta pankkien kannustimia. Mikäli julkisen rahoituksen määrä on pieni, positiivinen puskurivaikutus ylittää negatiivisen kannustinvaikutuksen ja julkinen rahoitus kannattaakin tällöin suunnata kokonaan pankeille. Pankkeihin sijoitetun julkisen pääoman puskurivaikutus kuitenkin pienenee rahoitusohjelman koon kasvaessa, ja laajan julkisen rahoituksen piiriin kannattaa ottaa pankkien lisäksi myös tuotannolliset yritykset.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
BoF_DP_1612.pdf 1.232MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot