Time-frequency characterization of the U.S. financial cycle

Show full item record

Title: Time-frequency characterization of the U.S. financial cycle
Parallel title: Yhdysvaltain rahoitussyklin väreanalyyttinen luonnehdinta
ISBN: 978-952-323-110-8
Author: Verona, Fabio
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2016
Series number: 14/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 23.5.2016
Published in: Published in Economics Letters, Volume 144, July 2016: 75–79
Pages: 11
Subject (yso): rahoitusmarkkinat
Keywords: aika-taajuusestimointi; väreet; rahoitussykli; suhdannejakso; luotto; omaisuushinnat; USA; suhdanteet; varallisuushinnat
JEL: C49; E32; E44
Other keywords: time-frequency estimation; wavelets; financial cycle; business cycle; credit; asset prices
Abstract: Despite an increase in research – motivated by the global financial crisis of 2007-08 – empirical studies on the financial cycle are rare compared to those on the business cycle. This paper adds some new evidence to this scarce literature by using a different empirical methodology – wavelet analysis – to extract financial cycles from the data. Our results confirm that the U.S. financial cycle is (much) longer than the business cycle, but we do not find strong evidence supporting the view that the financial cycle has lengthened during the Great Moderation period.​Rahoitussykliä koskevat empiiriset tutkimukset ovat selvästi harvalukuisempia kuin suhdannevaihteluita tutkivat analyysit. Tosin rahoitussykliin liittyvät tutkimukset ovat kasvussa, ja niistä käytännöllisesti katsoen kaikissa on taustalla vuosina 2007–2008 puhjennut globaali rahoituskriisi. Tässä työssä pyritään edistämään niukkaa taustakirjallisuutta dokumentoimalla uutta näyttöä rahoitussykleistä. Tutkimuksessa sovelletaan vaihtoehtoista empiiristä menetelmää – väreanalyysia – rahoitussyklien erottamiseksi havaintoaineistosta. Tutkimustulosten mukaan Yhdysvaltain talouden rahoitussyklit ovat selkeästi pidempiä kuin (reaalitalouden) suhdannejaksot. Toisaalta empiirinen näyttö ei tue voimakkaasti käsitystä rahoitussyklin pidentymisestä ns. Suuren Tasaantumisen aikana.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1614.pdf 991.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record