How informative are aggregated inflation expectations? Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters

Show full item record

Title: How informative are aggregated inflation expectations? Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters
Parallel title: Kuinka informatiivisia EKP:n kyselytutkimuksesta saadut tiedot aggregoiduista inflaatio-odotuksista ovat?
ISBN: 978-952-323-111-5
Author: Oinonen, Sami ; Paloviita, Maritta
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2016
Series number: 15/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 24.5.2016
Published in: Journal of Business Cycle Research, 13, 2017: 139 - 163
Pages: 31
Subject (yso): euroalue; inflaatio; odotukset; informaatio; ennusteet
Keywords: kyselyaineistot; aggregoidut inflaatio-odotukset; EKP:n kyselytutkimus; EKP; SPF; kyselyt
JEL: C53; E37; E31
Other keywords: survey data; aggregated inflation expectations; euro area; ECB SPF
Abstract: This study examines aggregated short- and long-term inflation expectations in the unbalanced panel of the ECB Survey of Professional Forecasters. The focus of the study is on heterogeneity of expectations and changing panel composition. First, we compare two sub-groups of survey respondents divided on the basis of forecast accuracy. Then, we examine possible differences between regular and irregular forecasters. Finally, we assess the relevance of aggregated forecast revisions in the unbalanced panel by constructing alternative forecast revisions based on the set of sub-panels of fixed composition. The results show that, because of heterogeneity across individual views, aggregated inflation expectations in the ECB SPF must be analysed also on a micro level.​Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aggregoituja lyhyen ja pitkän aikavälin inflaatio-odotuksia EKP:n Survey of Professional Forecasters kyselytutkimuksen alkuperäisessä paneeliaineistossa. Päähuomio on odotusten heterogeenisuudessa ja paneeliaineiston muutoksissa. Tutkimuksessa verrataan ensin kahta vastaajajoukkoa, jotka on muodostettu ennustetarkkuuden perusteella. Sitten tutkitaan säännöllisten ja epäsäännöllisten ennustajien mahdollisia eroja. Lopuksi arvioidaan aggregoitujen ennustemuutosten järkevyyttä alkuperäisessä paneeliaineistossa vertaamalla niitä muuttumattomien osapaneelien perusteella laskettuihin vaihtoehtoisiin ennustemuutoksiin. Tulokset osoittavat, että yksittäisten vastausten heterogeenisuuden vuoksi EKP:n kyselytutkimuksen aggregoituja inflaatio-odotuksia pitää analysoida myös mikrotasolla.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1615.pdf 1.091Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record