Blogiarkisto (SP) (2011-2015)

 

Suomen Pankin sivustolla julkaistut blogikirjoitukset PDF-muodossa ajalta 31.3.2011 – 18.6.2015. Suomen Pankin blogit ovat siirtyneet 23.6.2015 alkaen Euro & talous -sivustolle.

Recent Submissions

 • Nieminen, Maritta (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti 16.6.2015 antamassaan ennakkoratkaisussa1, että EKP ei ylittänyt mandaattiaan päättäessään rahapoliittisten suorien kauppojen ohjelmasta (Outright Monetary Transactions, OMT) vuonna 2012. Tuomioistuimen mukaan ohjelman puitteissa jälkimarkkinoilla tehtävillä valtion velkakirjojen ostoilla ei myöskään rikota julkisen sektorin keskuspankkirahoituksen kieltoa. Ratkaisun taustalla on Saksan perustuslakituomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö, jossa pyydettiin EU:n tuomioistuinta ottamaan kantaa siihen, annetaanko unionin perussopimuksissa EKP:lle oikeus ottaa käyttöön OMT:n kaltainen ohjelma, kuuluuko ohjelma EKP:n toimivaltaan ja onko ohjelma sopusoinnussa julkisen sektorin keskuspankkirahoituskiellon kanssa.
 • Topi, Jukka (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Suomen pankkijärjestelmä on yksi Euroopan keskittyneimmistä, ja suurimmat pankit ovat erityisen merkittäviä rahoituksen välittymisen kannalta Suomessa. Näiden rakenteellisten tekijöiden vuoksi pankkikriisien kustannukset voisivat olla Suomessa tavanomaistakin suuremmat.
 • Takala, Kari (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Viime aikoina on esitetty useita kannanottoja käteisen rahan poistamiseksi maksuvälineenä. Tanskassa velvollisuus ottaa käteistä vastaan esimerkiksi vaatekaupoissa ja ravintoloissa lakkaa lähivuosina käteisen kustannusten vuoksi. Ruotsissa käteisen poistamisen puhemiehenä on esiintynyt Abba-yhtyeen Björn Ulvaeus. Käteisestä luopumista on esittänyt myös Harvardin professori Kenneth Rogoff lähinnä tehokkaamman rahapolitiikan mahdollistamiseksi.
 • Kemppainen, Kari (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Perinteisesti ajatellaan, että kilpailu on paras keino edistää markkinoiden tehokasta toimintaa. Kuitenkin esimerkiksi maksupalveluiden tuotannossa markkinoiden tehokasta ja syrjimätöntä toimintaa voidaan edesauttaa myös avoimella ja läpinäkyvällä yhteistyöllä. Maksupalvelumarkkinoiden erityispiirre on se, että palvelujen tarjoajat kilpailevat keskenään tarjotessaan asiakkailleen erilaisia maksuvälineitä ja palveluja, mutta samanaikaisesti palveluntarjoajat toimivat usein yhteistyössä standardien luomisessa ja maksujärjestelmissä.
 • Kemppainen, Kari (2015)
  Suomen Pankki. Blogi
  Maksamisen markkinoilla eletään murrosvaihetta. Uusia innovatiivisia maksutapoja ja uusia toimijoita on tullut ja on tulossa markkinoille. Innovaatioita tuottavat niin pienet start up -yritykset kuin myös Applen ja Googlen kaltaiset suuryritykset muilta toimialoilta. Erilaisia maksutapoja onkin markkinoilla jo suuri kirjo, joten valinnanvaraa käyttäjillä – kauppiailla, yrityksillä ja kuluttajilla – riittää.