The Aino 2.0 model

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: The Aino 2.0 model
Rinnakkaisnimeke: Aino 2.0 malli
ISBN: 978-952-323-112-2
Tekijä: Kilponen, Juha ; Orjasniemi, Seppo ; Ripatti, Antti ; Verona, Fabio
Julkaisija: Bank of Finland
Sarjan nimi: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Sarjan vuosi: 2016
Sarjan numero: 16/2016
Julkaisuvuosi: 2016
Ilmestymispäivämäärä: 31.5.2016
Sivut: 98
Asiasanat (yso): makrotalous; ennusteet
Hakusanat: mallit; Suomi; Suomen Pankki; Aino; DSGE; DSGE-malli; Suomen talous; pieni avoin talous; bayesiläinen estimointi; kokonaistaloudelliset häiriöt
JEL: C11; C53; E32; E37
Muut hakusanat: DSGE model; Finnish economy; small open economy; Bayesian estimation; aggregate shocks
Tiivistelmä: This paper presents Aino 2.0 – the dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model currently used at the Bank of Finland for forecasting and policy analysis. The paper provides a detailed theoretical description of the model, its estimation and how it can be used to interpret the evolution of the Finnish economy between 1995 and 2014, including the rise and fall of the electronics industry, the global financial crisis, and the stagnant growth performance since the end of the financial crisis.Tässä työssä esitellään Suomen talouden ennuste- ja politiikka-analyysissa tällä hetkellä käytössä oleva dynaaminen stokastinen yleisen tasapainon malliversio Aino 2.0. Mallin teoreettinen rakenne ja mallin estimointi kuvataan työssä yksityiskohtaisesti. Lisäksi havainnollistetaan, miten mallin avulla voidaan tulkita Suomen talouden kehitystä vuodesta 1995 vuoteen 2014, mukaan lukien elektroniikkateollisuuden nousu ja romahtaminen, globaali rahoituskriisi sekä sen jälkeinen pitkittyneen taantuma kausi.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
BoF_DP_1616.pdf 4.040MB PDF Avaa tiedosto
Dynare_Code_Aino_2_0.zip 10.91KB Unknown Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot