The Aino 2.0 model

Visa fullständig post

Titel: The Aino 2.0 model
Parallelltitel: Aino 2.0 malli
ISBN: 978-952-323-112-2
Author: Kilponen, Juha ; Orjasniemi, Seppo ; Ripatti, Antti ; Verona, Fabio
Institution: Bank of Finland
Serie: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Serieår: 2016
Serienumber: 16/2016
Utgivningsår: 2016
Utgivningsdatum: 31.5.2016
Sidor: 98
Subject (yso): makrotalous; ennusteet
Nyckelord: mallit; Suomi; Suomen Pankki; Aino; DSGE; DSGE-malli; Suomen talous; pieni avoin talous; bayesiläinen estimointi; kokonaistaloudelliset häiriöt
JEL: C11; C53; E32; E37
Andra nyckelord: DSGE model; Finnish economy; small open economy; Bayesian estimation; aggregate shocks
Abstrakt: This paper presents Aino 2.0 – the dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model currently used at the Bank of Finland for forecasting and policy analysis. The paper provides a detailed theoretical description of the model, its estimation and how it can be used to interpret the evolution of the Finnish economy between 1995 and 2014, including the rise and fall of the electronics industry, the global financial crisis, and the stagnant growth performance since the end of the financial crisis.Tässä työssä esitellään Suomen talouden ennuste- ja politiikka-analyysissa tällä hetkellä käytössä oleva dynaaminen stokastinen yleisen tasapainon malliversio Aino 2.0. Mallin teoreettinen rakenne ja mallin estimointi kuvataan työssä yksityiskohtaisesti. Lisäksi havainnollistetaan, miten mallin avulla voidaan tulkita Suomen talouden kehitystä vuodesta 1995 vuoteen 2014, mukaan lukien elektroniikkateollisuuden nousu ja romahtaminen, globaali rahoituskriisi sekä sen jälkeinen pitkittyneen taantuma kausi.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
BoF_DP_1616.pdf 4.040Mb PDF Granska/Öppna
Dynare_Code_Aino_2_0.zip 10.91Kb Unknown Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post