How to explain errors in budget balance forecasts in euro area countries? Empirical evidence based on real-time data

Show full item record

Title: How to explain errors in budget balance forecasts in euro area countries? Empirical evidence based on real-time data
Parallel title: Miten euromaiden budjettivajeita koskevia ennustevirheitä voidaan selittää reaaliaikaisen aineiston avulla?
Author: Paloviita, Maritta ; Ikonen, Pasi
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 17/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 17.6.2016
Pages: 39
Subject (yso): finanssipolitiikka; taloudelliset kriisit; euroalue; talousarviot; julkinen talous; ennusteet; virheet
Keywords: reaaliaikainen aineisto; taloudellinen kriisi
JEL: E62; E32
Other keywords: fiscal policy; real-time data; economic crisis
Abstract: The aim of this study is to explore budget planning in the euro area countries in 2004-2014. Our analyses are based on annual real-time data from the IMF World Economic Outlook publications. As forecasts made by different institutions are strongly correlated, our dataset reasonably reflects information available for policy makers in real-time. We examine whether real-time forecasts of overall budget balance, real GDP growth and output gap have been systematically biased. We also analyse forecast accuracy of potential output growth, which we construct using different vintages of real-time data. Our results indicate systematic biases in forecasts. Further, we study how real-time macroeconomic conditions affect budget planning. For comparison, we also consider how ex post economic conditions and ex post budget balance developments are related. We find robust evidence of mean reversion in budget balances, in both real-time and revised data. Mean reversion is related only to negative budget balances, and it is systematically stronger with respect to revised information. Finally, we analyse errors in budget balance forecasts. We provide robust evidence that revisions to current budget balance have contributed to errors in budget balance forecasts. We also find that forecasted macroeconomic conditions (potential output growth and real GDP growth) and their revisions have affected errors in budget balance forecasts. Overall, our results indicate that real-time uncertainty and revisions materially affect budget planning.Tutkimuksessa tarkastellaan euromaiden budjettien suunnittelua vuosiksi 2004–2014. Se perustuu IMF:n World Economic Outlook -julkaisuista (IMF WEO) kerättyyn reaaliaikaiseen vuosiaineistoon. Koska eri instituutioiden tekemät ennusteet ovat voimakkaasti korreloituneita, aineisto edustaa perustellusti päätöksentekijöiden käytössä olevaa reaaliaikaista informaatiota. Tutkimuksessa selvitetään, ovatko budjettivajeen, reaalisen BKT:n kasvun ja tuotantokuilun reaaliaikaiset ennusteet systemaattisesti harhaisia. Siinä arvioidaan myös reaaliaikaisten potentiaalisen tuotannon kasvuennusteiden tarkkuutta. Tulosten mukaan ennusteet ovat systemaattisesti harhaisia. Tutkimuksessa perehdytään myös siihen, kuinka reaaliaikainen taloustilanne vaikuttaa budjettien suunnitteluun. Vertailun vuoksi tarkastellaan revisioituun aineistoon perustuvan taloustilanteen ja budjettivajeen välistä yhteyttä. Sekä reaaliaikainen että revisioitu aineisto viittaavat vahvasti siihen, että budjettivajeilla on taipumusta palautua kohti keskiarvoa. Palautuminen liittyy ainoastaan budjettialijäämiin (eikä siten lainkaan budjettiylijäämiin), ja se on systemaattisesti voimakkaampaa revisioidussa aineistossa. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi budjettivajeita koskevia ennustevirheitä. Tulokset osoittavat selkeästi, että budjettivajeita koskevat arviointivirheet päätöksentekohetkellä ovat johtaneet virheisiin budjettivajeiden ennusteissa. Myös ennustettu taloustilanne (potentiaalisen tuotannon ja reaalisen BKT:n kasvu) ja siihen liittyvät revisiot ovat vaikuttaneet budjettivajeita koskeviin ennustevirheisiin. Kaiken kaikkiaan tutkimus osoittaa, että reaaliaikainen epävarmuus ja revisiot vaikuttavat olennaisesti budjettisuunnitteluun.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1617.pdf 1.105Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record