EU:n tuomioistuin linjasi EKP:n poikkeustoimet mandaatin mukaisiksi

Visa fullständig post

Titel: EU:n tuomioistuin linjasi EKP:n poikkeustoimet mandaatin mukaisiksi
Författare: Nieminen, Maritta
Institution: Suomen Pankki
Serie: Suomen Pankki. Blogi
Utgivningsår: 2015
Utgivningsdatum: 18.6.2015
Sidor: 3
Subject (yso): rahapolitiikka
Nyckelord: EKP
Abstrakt: Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti 16.6.2015 antamassaan ennakkoratkaisussa1, että EKP ei ylittänyt mandaattiaan päättäessään rahapoliittisten suorien kauppojen ohjelmasta (Outright Monetary Transactions, OMT) vuonna 2012. Tuomioistuimen mukaan ohjelman puitteissa jälkimarkkinoilla tehtävillä valtion velkakirjojen ostoilla ei myöskään rikota julkisen sektorin keskuspankkirahoituksen kieltoa. Ratkaisun taustalla on Saksan perustuslakituomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö, jossa pyydettiin EU:n tuomioistuinta ottamaan kantaa siihen, annetaanko unionin perussopimuksissa EKP:lle oikeus ottaa käyttöön OMT:n kaltainen ohjelma, kuuluuko ohjelma EKP:n toimivaltaan ja onko ohjelma sopusoinnussa julkisen sektorin keskuspankkirahoituskiellon kanssa.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
18062015Nieminen.pdf 110.4Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post