Bond finance, bank credit, and aggregate fluctuations in an open economy

Show full item record

Title: Bond finance, bank credit, and aggregate fluctuations in an open economy
Parallel title: Velkakirjalainat, pankkiluotot ja avotalouden suhdannevaihtelut
ISBN: 978-952-323-120-7
Author: Chang, Roberto ; Fernández, Andrés ; Gulan, Adam
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2016
Series number: 22/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 5.8.2016
Published in: Published in Journal of Monetary Economics, Volume 85, 1 January 2017: 90-109
Pages: 56
Subject (yso): obligaatiot; yritykset; joukkovelkakirjat; luotot; pankit
Keywords: nousevat taloudet; yritysten velka; pankkiluotto; kehittyvät markkinat
JEL: E32; E44; F41; G31
Other keywords: emerging markets; corporate debt; bonds; bank credit
Abstract: Corporate sectors in emerging markets have noticeably increased their reliance on foreign financing, presumably reflecting low global interest rates. The evidence also shows a rebalancing from bank loans towards bonds. To study these developments, we develop a dynamic open economy model where these modes of finance are determined endogenously. The model replicates the stylized facts following a drop in world interest rates; in particular, rebalancing towards bonds occurs because bank credit becomes relatively more expensive, reflecting the scarcity of bank equity. More generally, the model is suitable for studying interactions between modes of finance and the macroeconomy.Yrityssektorit luottavat yhä enemmän ulkomaiseen rahoitukseen nousevissa talouksissa, mikä luultavasti ilmentää matalia globaaleja korkoja. Empiirisen näytön mukaan yritykset lisäksi vaihtavat pankkiluottoja joukkovelkakirjalainoihin. Näiden kehityssuuntien tutkimista varten tässä työssä kehitetään dynaaminen avotalouden malli, jossa näiden yrityksen vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen määräytyminen mallinnetaan eksplisiittisesti. Malli on hyvin sopusoinnussa maailmanmarkkinakorkojen laskuun liittyvien tyyliteltyjen havaintojen kanssa, erityisesti sen kanssa, että rahoitusta korjataan velkakirjapainotteisemmaksi, koska pankkiluotot kallistuvat suhteellisesti, mikä ilmentää pankkien pääomien niukkuutta. Yleisemmin ottaen malli soveltuu hyvin rahoitusmuotojen ja makrotalouden välisten vuorovaikutusten tutkimiseen.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1622.pdf 1.478Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record