Bond finance, bank credit, and aggregate fluctuations in an open economy

Show simple item record

dc.contributor Bank of Finland
dc.contributor.author Chang, Roberto
dc.contributor.author Fernández, Andrés
dc.contributor.author Gulan, Adam
dc.date.accessioned 2016-08-12T12:17:51Z
dc.date.available 2016-08-12T12:17:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-323-120-7
dc.identifier.issn 1456-6184
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14312
dc.description.abstract Corporate sectors in emerging markets have noticeably increased their reliance on foreign financing, presumably reflecting low global interest rates. The evidence also shows a rebalancing from bank loans towards bonds. To study these developments, we develop a dynamic open economy model where these modes of finance are determined endogenously. The model replicates the stylized facts following a drop in world interest rates; in particular, rebalancing towards bonds occurs because bank credit becomes relatively more expensive, reflecting the scarcity of bank equity. More generally, the model is suitable for studying interactions between modes of finance and the macroeconomy.
dc.description.abstract Yrityssektorit luottavat yhä enemmän ulkomaiseen rahoitukseen nousevissa talouksissa, mikä luultavasti ilmentää matalia globaaleja korkoja. Empiirisen näytön mukaan yritykset lisäksi vaihtavat pankkiluottoja joukkovelkakirjalainoihin. Näiden kehityssuuntien tutkimista varten tässä työssä kehitetään dynaaminen avotalouden malli, jossa näiden yrityksen vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen määräytyminen mallinnetaan eksplisiittisesti. Malli on hyvin sopusoinnussa maailmanmarkkinakorkojen laskuun liittyvien tyyliteltyjen havaintojen kanssa, erityisesti sen kanssa, että rahoitusta korjataan velkakirjapainotteisemmaksi, koska pankkiluotot kallistuvat suhteellisesti, mikä ilmentää pankkien pääomien niukkuutta. Yleisemmin ottaen malli soveltuu hyvin rahoitusmuotojen ja makrotalouden välisten vuorovaikutusten tutkimiseen.
dc.format.extent 56
dc.language.iso ENG
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject nousevat taloudet
dc.subject yritysten velka
dc.subject pankkiluotto
dc.subject kehittyvät markkinat
dc.subject.other emerging markets
dc.subject.other corporate debt
dc.subject.other bonds
dc.subject.other bank credit
dc.title Bond finance, bank credit, and aggregate fluctuations in an open economy
dc.title.alternative Velkakirjalainat, pankkiluotot ja avotalouden suhdannevaihtelut
dc.type Paper
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201608121372
dc.subject.jel E32
dc.subject.jel E44
dc.subject.jel F41
dc.subject.jel G31
dc.series.name Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.series.year 2016
dc.series.number 22/2016
dc.series.sortingnumber 0022
dc.date.publication 5.8.2016
dc.subject.yso obligaatiot
dc.subject.yso yritykset
dc.subject.yso joukkovelkakirjat
dc.subject.yso luotot
dc.subject.yso pankit
dc.description.publication Published in Journal of Monetary Economics, Volume 85, 1 January 2017: 90-109
bof-internal.includedInCRIS 1
dc.type.okm D4

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1622.pdf 1.478Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record