Bank enforcement actions and the terms of lending

Show full item record

Title: Bank enforcement actions and the terms of lending
Parallel title: Pankkivalvonnan toimeenpano ja pankkilainojen ehdot
Author: Deli, Yota ; Delis, Manthos D. ; Hasan, Iftekhar ; Liu, Liuling
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 23/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 6.8.2016
Pages: 62
Subject (yso): luotot; luotonanto; kustannukset
Keywords: pankkivalvonta; valvonnan täytäntöönpano; yhteisluototus; hinta- ja muut lainaehdot; pankkitoiminta; valvonta; USA
JEL: E44; E51; G21; G28
Other keywords: bank supervision; enforcement actions; syndicated loans; price and non-price terms of lending
Abstract: Formal enforcement actions issued against banks for violations of laws and regulations related to safety and soundness can theoretically have both positive and negative effects on the terms of lending. Using hand-collected data on such enforcement actions issued against U.S. banks, we show that they have a strong negative effect on price terms (loan spreads and fees) for corporate loans and a positive one on non-price terms (loan maturity, size, covenants, and collateral). The results also indicate that in the absence of enforcement actions, the cost of borrowing during the subprime crisis would have been much higher, while punished banks intensify use of collateral.​Pankkien turvallisuutta ja vakautta koskeviin laki- ja sääntelyrikkomuksiin kohdistetut valvontatoimet voivat teoreettisesti vaikuttaa pankkilainojen ehtoja kiristävästi ja keventävästi. Tämän empiirisen työn aineisto koostuu yhdysvaltaisiin pankkeihin kohdistuvista valvontatoimenpiteistä. Tulosten mukaan valvontatoimilla on voimakas negatiivinen vaikutus lainaehdoissa sovittuihin hintoihin (korkolisät ja palkkiot) ja positiivinen vaikutus muihin ehtoihin (lainan juoksuaika, erityis- tai sopimusehdot ja vakuudet). Tulosten mukaan lainakustannukset olisivat finanssikriisin aikana olleet paljon suuremmat, jos viranomaiset olisivat pitäytyneet valvontatoimenpiteistä, kun rangaistut pankit puolestaan tehostivat vakuuksien käyttöä.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1623.pdf 1.549Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record