Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965

Visa fullständig post

Titel: Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965
Parallelltitel: Housing in Finland, 1860-1965
Författare: Heikkonen, Eero
Institution: Suomen Pankki
Avdelning / Enhet: Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos
Serie: Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia
Serienumber: 3
Utgivningsår: 1971
Utgivningsdatum: 15.6.1971
Sidor: 306
Subject (yso): taloushistoria; asunnot; rakentaminen; tilastot; asuminen
Nyckelord: Suomi
Innehållsförteckning: Esipuhe 11 Alkusanat 13 I Johdanto 15 1.1. Tutkimuksen lähtökohta 15 1.2. Tutkimuksen päämäärä 18 II Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen päävaiheet 20 2.1. Tutkimusmenetelmän yleispiirteet 20 2.2. Tutkimuksen päävaiheet 21 III Suomen asuntosektorin kehityksen ominaispiirteet vuosina 1860-1965 28 3.1. Asuntopalvelukset 28 3.2. Asuntokanta 37 3.3. Asuntotuotanto 52 IV Suomen asuntosektorin kehitykseen vuosina 1900-1965 vaikuttaneet tekijät 71 4.1. Suoritetut laskelmat 72 4.2. Symboliluettelo ja muuttujien mittayksiköt malleja estimoitaessa 73 4.3. Väestön määrä ja rakenne asuntosektorin kehitystä määräävinä tekijöinä 74 4.4. Kokonaistuotannon volyymi-indeksi asuntosektorin muutoksia selittävänä tekijänä 103 4.5. Asuntomuuttujien riippuvuutta sekä väestömuuttujista että kokonaistuotannon volyymi-indeksistä koskeva tarkastelu 124 V Lopputarkastelu 146 5.1. Suomen asuntosektorin eri osien kehityksen pääpiirteet vuosina 1860-1965 147 5.2. Asuntosektorin pitkän ajan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä 152 5.3. Lopuksi 160 Liite I. Aikasarjojen laskeminen 162 Liite II. Lasketut aikasarjat 198 Liite III. Asuntosektorin kehitystä kuvaavat laskelmat 237 Liite IV. Symboliluettelo 269 Lähdeluettelo 271 Contents 277 Summary 283 List of symbols 297
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965.pdf 48.90Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post