Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Heikkonen, Eero
dc.date.accessioned 2016-08-30T10:33:31Z
dc.date.available 2016-08-30T10:33:31Z
dc.date.issued 1971
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14326
dc.description.tableofcontents Esipuhe 11 Alkusanat 13 I Johdanto 15 1.1. Tutkimuksen lähtökohta 15 1.2. Tutkimuksen päämäärä 18 II Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen päävaiheet 20 2.1. Tutkimusmenetelmän yleispiirteet 20 2.2. Tutkimuksen päävaiheet 21 III Suomen asuntosektorin kehityksen ominaispiirteet vuosina 1860-1965 28 3.1. Asuntopalvelukset 28 3.2. Asuntokanta 37 3.3. Asuntotuotanto 52 IV Suomen asuntosektorin kehitykseen vuosina 1900-1965 vaikuttaneet tekijät 71 4.1. Suoritetut laskelmat 72 4.2. Symboliluettelo ja muuttujien mittayksiköt malleja estimoitaessa 73 4.3. Väestön määrä ja rakenne asuntosektorin kehitystä määräävinä tekijöinä 74 4.4. Kokonaistuotannon volyymi-indeksi asuntosektorin muutoksia selittävänä tekijänä 103 4.5. Asuntomuuttujien riippuvuutta sekä väestömuuttujista että kokonaistuotannon volyymi-indeksistä koskeva tarkastelu 124 V Lopputarkastelu 146 5.1. Suomen asuntosektorin eri osien kehityksen pääpiirteet vuosina 1860-1965 147 5.2. Asuntosektorin pitkän ajan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä 152 5.3. Lopuksi 160 Liite I. Aikasarjojen laskeminen 162 Liite II. Lasketut aikasarjat 198 Liite III. Asuntosektorin kehitystä kuvaavat laskelmat 237 Liite IV. Symboliluettelo 269 Lähdeluettelo 271 Contents 277 Summary 283 List of symbols 297
dc.format.extent 306
dc.language.iso FIN
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject Suomi
dc.title Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965
dc.title.alternative Housing in Finland, 1860-1965
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201608301391
dc.series.name Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia
dc.series.number 3
dc.series.sortingnumber 0003
dc.date.publication 15.6.1971
dc.subject.yso taloushistoria
dc.subject.yso asunnot
dc.subject.yso rakentaminen
dc.subject.yso tilastot
dc.subject.yso asuminen
dc.contributor.orgunit Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965.pdf 48.90Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record