Suomen teollisuus ja teollinen käsityö 1900-1965

Show full item record

Title: Suomen teollisuus ja teollinen käsityö 1900-1965
Parallel title: Industry and industrial handicraft in Finland, 1900-1965
Author: Hjerppe, Reino ; Hjerppe, Riitta ; Mannermaa, Kauko ; Niitamo, O. E. ; Siltari, Kaarlo
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia
Series number: 7
Year of publication: 1976
Publication date: 15.6.1976
Pages: 224
Subject (yso): taloushistoria; teollisuus; tuottavuus; talouskasvu
Keywords: Suomi
Table of contents: Esipuhe 9 Alkusanat 11 I Johdanto 13 II Teollisuus 16 2.1. Teollisuuden käsite 16 2.2. Perusaineisto ja siihen liittyvät ongelmat 17 2.3. Tutkimuskehikko 24 2.4. Muuttujat ja laskentaratkaisut 25 2.5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ja käyttövoimaindeksit 35 2.6. Laskelmien luotettavuuden arviointia 37 2.7. Teollisuuden kasvun pääpiirteitä 39 III Teollinen käsityö 59 3.1. Teollisen käsityön sisältö 59 3.2. Perusaineisto ja sen käsittely 63 3.3. Tulosten luotettavuuden arviointia 73 3.4. Teollisen käsityön kehityspiirteistä 77 Lähdeluettelo 85 Liitetaulukot, taulukkoluettelo 88 Summary 208
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suomen teollisu ... inen kasityo 1900-1965.pdf 11.62Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record