Maa- ja vesirakennustoiminta Suomessa 1900-1960

Show full item record

Title: Maa- ja vesirakennustoiminta Suomessa 1900-1960
Parallel title: Land and waterway construction in Finland, 1900-1960
Author: Kohi, Pertti
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia
Series number: 8
Year of publication: 1977
Publication date: 15.6.1977
Pages: 60
Subject (yso): taloushistoria; rakentaminen; vesirakennus; maarakennus
Keywords: Suomi; infrastruktuuri
Table of contents: Esipuhe 7 Alkusanat 9 I Tutkimuksen lähtökohta 11 1.1. Tutkimuksen tarkoitus 11 1.2. Maa- ja vesirakennustoiminnan käsite 11 1.3. Maa- ja vesirakennustoiminnan ominaispiirteet 12 II Maa- ja vesirakennustoiminta selvityskohteena 14 2.1. Käytettävissä olevien tietolähteiden luonne 14 2.2. Selvityskehikko 15 III Maa- ja vesirakennustoiminta Suomessa vuosina 1900-1960 17 3.1. Yleistä 17 3.2. Kehityspiirteet rakennustyypeittäin 17 3.2.1. Maatalouden maa- ja vesirakennukset 17 3.2.2. Metsätalouden maa- ja vesirakennukset 18 3.2.3. Teollisuuden maa- ja vesirakennukset 19 3.2.4. Liikenteen maa- ja vesirakennukset 19 3.2.5. Kunnallistekniikka 23 3.3. Maa- ja vesirakennustoiminnan kokonaiskehitys 24 3.3.1. Tuotannon volyymi 24 3.3.2. Työllisyys 28 IV Selvitys käytetyistä lähteistä ja laskentamenetelmistä 29 4.1.Tuotannon arvon selvittäminen rakennustyypeittäin 29 4.2.Hinta- ja volyymikehityksen selvittäminen 33 4.3.Välituotteet 34 4.4.Kansantuote-erä ja sen komponentit 35 Lähdeluettelo 36 Taulukot 39 Summary 51
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maa-ja vesirakennus Suomessa 1900-1960.pdf 3.829Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record