Kauppa Suomessa 1860-1960

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Kauppa Suomessa 1860-1960
Rinnakkaisnimeke: Finland's domestic trade, 1860-1960
ISBN: 951-686-050-8
Tekijä: Forssell, Osmo
Julkaisija: Suomen Pankki
Sarjan nimi: Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia
ISSN: 0355-6050
Sarjan numero: 10
Julkaisuvuosi: 1979
Sivut: 172
Asiasanat (yso): taloushistoria; hinnat
Hakusanat: Suomi; hyödykkeet; kaupankäynti
Sisällysluettelo: Esipuhe 9 Alkusanat 11 I Johdanto 13 11. Kaupan toiminnan kuvauskehikko 13 12. Tutkimustehtävän toteutus 18 II Piirteitä kaupan kehityksestä vuosina 1860-1900 22 21. Kaupan piirissä toimineiden henkilöiden lukumäärä 22 22. Kaupan arvonlisäyksen volyymi 25 III Kauppa vuosina 1900-1960 30 31. Arvonlisäyksen volyymi 31 311. Välitettyjen tavaralajitelmien muutokset 32 312. Kaupan yritysmuotojen muutokset 33 313. Sota-aikojen vaikutukset 35 32. Välitettyjen tavaroiden hinnat 36 33. Arvonlisäyksen koostumus 39 34. Työllisyys, keskimääräinen ansio ja tuottavuus 41 IV Kauppa kansantalouden osana 46 41. Kasvun kehitysvaiheet 46 42. Kasvun vaihtelut 50 V Kaupan kasvuun vaikuttaneet tekijät 59 51. Kaupan toimintamalli 59 52. Tavaroiden tarjonta 60 53. Tavaroiden kuljetus 62 54. Väestön lukumäärä ja keskittyminen 63 55. Väestön ostokyky 65 56. Kaupan palvelusten kysyntää selittävät mallit 65 VI Tiivistelmä 79 61. Kehityksen pääpiirteet 79 62. Kehitykseen vaikuttaneet tekijät 83 63. Päätelmiä 85 Lähdeluettelo 87 Liitteet 89 Summary 152
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Kauppa Suomessa 1860-1960.pdf 10.29MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot