Suomen talous 1860-1985 : Kasvu ja rakennemuutos

Show full item record

Title: Suomen talous 1860-1985 : Kasvu ja rakennemuutos
Parallel title: The Finnish economy 1860-1985 : Growth and structural change
ISBN: 951-860-941-1
Author: Hjerppe, Riitta
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia
ISSN: 0355-6050
Series number: 13
Year of publication: 1988
Publication date: 15.6.1988
Pages: 314
Subject (yso): taloushistoria; ulkomaankauppa; investoinnit; bruttokansantuote; talouskasvu
Keywords: Suomi; bkt
Table of contents: ESIPUHE 11 ALKUSANAT 13 1. LÄHTÖKOHTA 17 1.1. Kasvututkimuksen tausta 17 1.2. Mistä nykyaikainen talouden kasvu alkaa? 19 1.3. Tutkimuksen rakenne 20 2. METODOLOGIA JA LÄHTEET 23 2.1. Lähteistä tilinpidoksi 23 2.2. Arviointiongelmia 29 2.3. Uudet ja vanhat aikasarjat 32 3. BRUTTOKANSANTUOTTEEN KASVU 1860-1985 39 3.1. Liikkeelle jo ennen vuotta 1860 39 3.2. Kiihtyvä kasvu 1860-1985 40 3.2.1. Epävakaa kausi 1860-1890 44 3.2.2. Vakaampaan aikaan 1890-1913 45 3.2.3. Kasvu neljään prosenttiin 1920-1938 45 3.2.4. Kasvu huipentuu 1946-1974 46 3.2.5. Kasvu hidastuu 1974-1985 47 3.3. Elintasoeroa kurottu umpeen 48 3.4. Lamat ja kriisit 51 4. RAKENNEMUUTOS KUULUU KASVUUN 57 4.1. Rakennemuutoksen tekijät 57 4.1.1. Talouden rakenne 1860-luvulla 58 4.1.2. Hidas muutos autonomian aikana 60 4.1.3. Jyrkkiä vaihteluja toiseen maailmansotaan asti 61 4.1.4. Alkutuotannosta palveluihin 62 4.2. Suomi ja muut maat 63 4.3. Toimialojen kasvukontribuutiot 64 4.3.1. Maa- ja metsätalous 66 4.3.2. Teollisuus 71 4.3.3. Palvelut 75 5. VÄESTÖNKASVU: TYÖVOIMAA JA KULUTUSKYSYNTÄÄ 84 5.1. Työllisyys 87 5.2. Työttömyys? 90 5.3. Koulutustaso 91 6. TUOTTAVUUDEN MERKITYS KASVAA 95 7. YKSITYINEN KULUTUS NOUSEE - EI TAKAISKUITTA 101 7.1. Tie hyvinvointikulutukseen 104 8. JULKINEN SEKTORI JA KASVU 110 8.1. Kouluja ja rautateitä 110 8.2. Itsenäistyminen kasvattaa hallintokoneistoa 113 8.3. Hyvinvointivaltio rakentuu 116 8.4. Verot ja muut tulot 118 8.5. Muu julkinen tuotanto 119 9. INVESTOINTIASTE KOHOAA 122 9.1. Autonomian aika luo perustaa 122 9.2. Lisää koneita ja laitteita 124 9.3. Investoinneilla yhä suurempi merkitys 125 9.4. Investoinnit ja taloudellinen kasvu 127 10. ULKOMAANKAUPAN SUURI OSUUS 132 10.1. Kauppapoliittiset puitteet 132 10.2. Vienti- ja tuontiosuudet 134 10.3. Kaupan tasapaino ja vaihtosuhteen paraneminen 137 10.4. Viennin vaihtuvat markkinat 140 10.5. Tuonti kulutuksesta investointeihin 145 10.6. Vienti - kasvun käynnistäjä? 147 11. KOKONAISKYSYNTÄJAKOKONAISTARJONTA 153 12. TEOLLISTUMISKEHITYKSEN SÄÄNNÖNMUKAISUUKSIA 159 13. TIIVISTELMÄ 164
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
43549.pdf 10.97Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record