Use of unit root methods in early warning of financial crises

Show full item record

Title: Use of unit root methods in early warning of financial crises
Parallel title: Yksikköjuurimenetelmien käyttö rahoituskriisien ennakoinnissa
Author: Virtanen, Timo ; Tölö, Eero ; Virén, Matti ; Taipalus, Katja
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 27/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 3.11.2016
Pages: 35
Subject (yso): rahoitusmarkkinat; ennusteet
Keywords: rahoituskriisit; yksikköjuuri; ennusteiden yhdistely; kriisit; kuplat
JEL: G01; G14; G21
Other keywords: financial crises; unit root; combination of forecasts
Abstract: Unit root methods have long been used in detection of financial bubbles in asset prices. The basic idea is that fundamental changes in the autocorrelation structure of relevant time series imply the presence of a rational price bubble. We provide cross-country evidence for performance of unit-root-based early warning systems in ex-ante prediction of financial crises in 15 EU countries over the past three decades. We then combine the identified early warning signals from multiple time series into a composite indicator. We also show that a mix of data with different frequencies may be useful in providing timely warning signals. Our results suggest and an early warning tool based on unit root methods provides be a valuable accessory in financial stability supervision.Yksikköjuuritesteihin pohjautuvia menetelmiä on pitkään käytetty omaisuuserien hintakuplien tunnistamisessa. Nämä menetelmät perustuvat tiettyjen aikasarjojen autokorrelaatiossa tapahtuvien muutosten havainnointiin, jonka perusteella voidaan tehdä päätelmiä rationaalisista hintakuplista. Tässä tutkimuksessa esitetään tuloksia yksikköjuuritesteihin perustuvien menetelmien kyvystä ennakoida finanssikriisejä 15 EU-maassa viimeisen kolmen vuosikymmenen ajalta. Lisäksi työssä yhdistetään yksittäisistä aikasarjoista tunnistetut varoitussignaalit yhdistelmäindikaattoriksi ja näytetään, että suuremman frekvenssin aikasarjoja voi hyödyntää signaalin aikaistamiseksi. Tulosten perusteella yksikköjuurimenetelmät tarjoavat viranomaiselle hyödyllisen vaihtoehtoisen työkalun rahoitusmarkkinoiden epätasapainojen tunnistamiseksi.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1627.pdf 1.439Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record