Use of unit root methods in early warning of financial crises

Show simple item record

dc.contributor Bank of Finland
dc.contributor.author Virtanen, Timo
dc.contributor.author Tölö, Eero
dc.contributor.author Virén, Matti
dc.contributor.author Taipalus, Katja
dc.date.accessioned 2016-11-04T13:37:44Z
dc.date.available 2016-11-04T13:37:44Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-323-132-0
dc.identifier.issn 1456-6184
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14399
dc.description.abstract Unit root methods have long been used in detection of financial bubbles in asset prices. The basic idea is that fundamental changes in the autocorrelation structure of relevant time series imply the presence of a rational price bubble. We provide cross-country evidence for performance of unit-root-based early warning systems in ex-ante prediction of financial crises in 15 EU countries over the past three decades. We then combine the identified early warning signals from multiple time series into a composite indicator. We also show that a mix of data with different frequencies may be useful in providing timely warning signals. Our results suggest and an early warning tool based on unit root methods provides be a valuable accessory in financial stability supervision.
dc.description.abstract Yksikköjuuritesteihin pohjautuvia menetelmiä on pitkään käytetty omaisuuserien hintakuplien tunnistamisessa. Nämä menetelmät perustuvat tiettyjen aikasarjojen autokorrelaatiossa tapahtuvien muutosten havainnointiin, jonka perusteella voidaan tehdä päätelmiä rationaalisista hintakuplista. Tässä tutkimuksessa esitetään tuloksia yksikköjuuritesteihin perustuvien menetelmien kyvystä ennakoida finanssikriisejä 15 EU-maassa viimeisen kolmen vuosikymmenen ajalta. Lisäksi työssä yhdistetään yksittäisistä aikasarjoista tunnistetut varoitussignaalit yhdistelmäindikaattoriksi ja näytetään, että suuremman frekvenssin aikasarjoja voi hyödyntää signaalin aikaistamiseksi. Tulosten perusteella yksikköjuurimenetelmät tarjoavat viranomaiselle hyödyllisen vaihtoehtoisen työkalun rahoitusmarkkinoiden epätasapainojen tunnistamiseksi.
dc.format.extent 35
dc.language.iso ENG
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject rahoituskriisit
dc.subject yksikköjuuri
dc.subject ennusteiden yhdistely
dc.subject EU
dc.subject kriisit
dc.subject kuplat
dc.subject.other financial crises
dc.subject.other unit root
dc.subject.other combination of forecasts
dc.title Use of unit root methods in early warning of financial crises
dc.title.alternative Yksikköjuurimenetelmien käyttö rahoituskriisien ennakoinnissa
dc.type Paper
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201611041478
dc.subject.jel G01
dc.subject.jel G14
dc.subject.jel G21
dc.series.name Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.series.year 2016
dc.series.number 27/2016
dc.series.sortingnumber 0027
dc.date.publication 3.11.2016
dc.subject.yso rahoitusmarkkinat
dc.subject.yso ennusteet
bof-internal.includedInCRIS 1
dc.type.okm D4

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1627.pdf 1.439Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record