International propagation of financial shocks in a search and matching environment

Visa fullständig post

Titel: International propagation of financial shocks in a search and matching environment
Parallelltitel: Rahoitusmarkkinahäiriöiden kansainvälinen leviäminen etsintä- ja yhteensovitusympäristössä
Författare: Isoré, Marlène
Institution: Bank of Finland
Serie: Bank of Finland Research Discussion Papers
Serienumber: 28/2016
Utgivningsår: 2016
Utgivningsdatum: 25.11.2016
Sidor: 56
Subject (yso): rahoitusmarkkinat; kriisit; häiriöt; luotot; pääoma; mallit
Nyckelord: kansainvälinen tartunta; rahoituskriisit; luoton sääntely; avotalouden makrotaloustiede; etsinnän ja yhteensovittamisen teoria; kansainvälinen; leviäminen; avoin talous; likviditeetti; pankkitoiminta; rahoituskerroin
JEL: C78; E44; E51; F41; F42; G01; G15
Andra nyckelord: international contagion; financial multiplier; financial crises; credit rationing; open economy macroeconomics; search and matching theory
Abstrakt: This paper develops a two-country model in which transmission of financial shocks arises despite a flexible exchange rate regime and substitutable financial assets, contrary to the open-economy literature results under these two conditions. The search and matching approach first accounts for the time needed to restore normal functioning of financial markets following a disruption. It also allows dissociating two types of financial shocks: (i) pure liquidity contractions imply negative co-movements of home and foreign outputs, so that the model nests the standard open macroeconomy results as a particular case; (ii) shocks to banks’ capitalization costs in one country do generate international financial contagion.Tässä työssä kehitetään kahden maan makromalli, jossa rahoitusmarkkinahäiriöiden kansainvälinen välittyminen on mahdollista joustavista valuuttakursseista ja kilpailevista rahoitusvaroista huolimatta, mikä sotii avotaloutta koskevan tutkimuksen tuloksia vastaan. Etsintään ja yhteensovittamiseen perustuva lähestymistapa ensinnäkin selittää, miksi rahoitusmarkkinoiden normalisoituminen häiriöiden jälkeen vie aikaa. Lähestymistapa mahdollistaa myös kahden erityyppisen rahoitushäiriön erottamisen: 1) puhdas likviditeetin väheneminen, jonka seurauksena kotimaisen ja ulkomaisen tuotannon välillä on negatiivinen korrelaatio, 2) yhden maan pankkien pääomitukseen kohdistuvat häiriöt aiheuttavat tartuntaa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
dp28_2016.pdf 1.829Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post