Securitization: a financing vehicle for all seasons?

Show full item record

Title: Securitization: a financing vehicle for all seasons?
Parallel title: Arvopaperistaminen – sopiva rahoitusväline säähän kuin säähän?
Author: Buchanan, Bonnie G.
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 31/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 15.12.2016
Published in: Published in Journal of Business Ethics, October 2016, Volume 138, Issue 3: 559–577
Pages: 50
Subject (yso): etiikka; rahoitus; arvopaperit; riskit; rahoitusmarkkinat
Keywords: arvopaperistaminen; omaisuusvakuudelliset arvopaperit; luottokriisi; rahoituksen etiikka; yritysten vastuu
JEL: A1; F3; G1; G2; G21; G23; G24; G28
Other keywords: securitization; asset-backed securities; credit crisis; ethics; finance; finance ethics; corporate responsibility
Abstract: Securitization is considered to be one of the biggest financial innovations of the last century. It is also regarded as both a catalyst and solution to the 2008 financial crisis. Once a popular method of financing the mortgage and consumer credit markets, aspects of the global securitization market are now struggling to revive. In this paper I discuss the role that ethics played in securitization prior to the 2008 financial crisis and find that it is not an obvious story of moral failures, but rather that it lies in more subtle elements of the financial system. The ethics uncertainty role in the securitization story is one of flawed incentives and the shifting of responsibility for handling risk. The role of securitization and the ethics of risk transfer have rarely been discussed explicitly in the literature. The historical origins of securitization and lessons learned from previous flawed uses of the process are also provided. I also detail the various global institutional reform proposals that have taken place. Moving forward, it is crucial to understand the causes, consequences and ethical implications of securitization in the financial crisis so as to help individuals and managers better assess risk, align incentives and design appropriate policy responses.Arvopaperistamista pidetään yhtenä viime vuosisadan keskeisimpänä rahoitusinnovaationa. Sen katsotaan olevan myös vuonna 2008 puhjenneen rahoituskriisin laukaisija ja ratkaisu kriisiin. Vaikka arvopaperistaminen oli aiemmin suosittu kiinteistö- ja kulutusluottomarkkinoiden rahoitusväline, jotkin globaaliin arvopaperistamiseen liittyvien markkinoiden ominaisuudet taistelevat eloonjäämisestään. Tässä työssä tarkastellaan eettisten arvojen merkitystä arvopaperistamisen kannalta vuoden 2008 rahoituskriisiä edeltäneenä aikana. Työssä todistetaan, että ilmeiseltä näyttävä moraalin puute ei selitä arvopaperistamisen syntyä ja suosion kasvua, vaan näitä selittävät pikemminkin tietyt rahoitusjärjestelmän vivahteet. Etiikan merkitys arvopaperistamisen kannalta liittyy kannusteiden vinoutuneisuuteen sekä vastuun siirtoon riskien hallinnassa. Arvopaperistamisen ja riskien siirron etiikan merkitystä on vain harvoin käsitelty alan kirjallisuudessa. Tässä työssä tarkastellaan myös arvopaperistamisen historiallisia lähteitä sekä arvopaperistamisen aiemmista väärinkäytöksistä opittuja asioita. Lisäksi työssä käydään yksityiskohtaisesti läpi toteutettuja ehdotuksia globaaleista institutionaalisista uudistuksista. Jatkon kannalta on erityisen tärkeää ymmärtää arvopaperistamisen syyt, seuraukset ja eettiset seuraamukset rahoituskriisin kannalta. Yksittäiset taloudenpitäjät ja yritysten johto voivat tällöin paremmin arvioida riskejä, säätää kannusteita ja suunnitella asianmukaisia politiikkatoimenpiteitä.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1631.pdf 1.349Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record