Contagion and interdependence: measuring CEE banking sector co-movements

Show full item record

Title: Contagion and interdependence: measuring CEE banking sector co-movements
Author: Jokipii, Terhi ; Lucey, Brian
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 15/2006
Year of publication: 2006
Publication date: 8.5.2006
Published in: Published in Economic Systems, 31,1, 2007: 71-96
Pages: 47
Subject (yso): rahoitusmarkkinat
Keywords: rahoitusmarkkinatutkimus; tartunta; riippuvuus; makrotaloudelliset uutiset; pankkisektori; osaketuotot; pankkitoiminta; osakkeet; hinnat; osakemarkkinat; häiriöt; leviäminen; riippuvuudet; makrotalous; uutiset; Tsekki; Puola; Unkari; KIE
JEL: F30; F40; G15
Other keywords: financial markets research; contagion; interdependence; macroeconomic news; banking sector; stock returns
Abstract: Making use of ten years of daily data, this paper examines whether banking sector co-movements between the three largest Central and Eastern European Countries (CEECs) can be attributed to contagion or to interdependence. Our tests based on simple unadjusted correlation analysis uncover evidence of contagion between all pairs of countries. Adjusting for market volatility during turmoil, however, produces different results. We then find contagion from the Czech Republic to Hungary during this time, but all other cross-market co-movements are rather attributable rather to strong cross-market linkages. In addition, we construct a set of dummy variables to try to capture the impact of macroeconomic news on these markets. Controlling for own-country fundamentals, we discover that the correlations diminish between the Czech Republic and Poland, but that coefficients for all pairs remain substantial and significant. Finally, we address the problem of simultaneous equations, omitted variables and heteroskedasticity, and adjust our data accordingly. We confirm our previous findings. Our tests provide evidence in favour of parameter instability, again signifying the existence of contagion arising from problems in the Czech Republic affecting Hungary during much of 1996.Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen suurimman Keski- ja Itä-Euroopan maan pankkisektorin välisiä yhtäaikaisia hintaliikkeitä osakemarkkinoilla käyttäen päivittäistä aineistoa kymmenen vuoden ajalta. Tavoitteena on selvittää, aiheutuvatko nämä hintaliikkeet ns. tartuntailmiöstä vai pankkisektorien välisistä riippuvuuksista. Yksinkertaisen korrelaatioanalyysin perusteella kaikkien pankkisektoreiden välillä esiintyy tartuntaa. Tulokset kuitenkin muuttuvat, kun analyysissä kontrolloidaan volatiliteetin vaikutusta markkinahäiriöiden aikana. Tšekki aiheuttaa tartuntareaktion Unkarissa, mutta muissa tapauksissa kyse on pikemminkin voimakkaista riippuvuuksista markkinoiden välillä. Tutkimuksessa käytetään lisäksi dummy-muuttujia, jotta saataisiin selville makrotaloudellisten uutisten vaikutus näillä pankkimarkkinoilla. Kun tarkastelussa kontrolloidaan jokaisen maan omien makrotaloudellisten tekijöiden vaikutusta, havaitaan, että Tšekin ja Puolan välinen korrelaatio heikkenee. Kaikissa tapauksissa korrelaatiokertoimet pysyvät kuitenkin merkittävän suuruisina ja tilastollisesti merkitsevinä. Lopuksi tarkastellaan simultaanisuuden, puuttuvien selittävien muuttujien sekä heteroskedastisuuden vaikutusta. Aikaisemmin saadut tulokset pysyvät tällöinkin voimassa. Kaiken kaikkiaan tulokset kertovat sellaisesta parametrien epästabiilisuudesta, joka viittaa siihen, että ongelmat Tšekin pankkisektorilla aiheuttivat tartuntaa Unkarissa vuoden 1996 aikana.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
0615netti.pdf 745.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record