Immigrant entrepreneurship

Show full item record

Title: Immigrant entrepreneurship
Parallel title: Maahanmuuttajat yrittäjinä
Author: Pekkala Kerr, Sari ; Kerr, William R.
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 33/2016
Year of publication: 2016
Publication date: 21.12.2016
Pages: 71
Subject (yso): maahanmuutto; yrittäjyys; riskipääoma; muuttoliike; yrittäjät; yritykset
Keywords: toimialalle tulo; yrityksen selviytyminen ja kasvu; huipputekniikka; USA
JEL: F22; J15; J44; J61; L26; M13; O31; O32; O33
Other keywords: immigration; entrepreneurship; entry; firm survival and growth; venture capital; high-tech
Abstract: We examine immigrant entrepreneurship and the survival and growth of immigrant-founded businesses over time relative to native-founded companies. Our work quantities immigrant contributions to new firm creation in a wide variety of fields and using multiple definitions. While significant research effort has gone into understanding the economic impact of immigration into the United States, comprehensive data for quantifying immigrant entrepreneurship are difficult to assemble. We combine several restricted-access U.S. Census Bureau data sets to create a unique longitudinal data platform that covers 1992-2008 and many states. We describe differences in the types of businesses initially formed by immigrants and their medium-term growth patterns. We also consider the relationship of these outcomes to the immigrants’ age at arrival to the United States.​Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajien yrittäjyyttä sekä maahanmuuttoon perustuvan liiketoiminnan elinkelpoisuutta ja kasvua suhteessa kantaväestön perustamaan liiketoimintaan. Maahanmuuttajien merkitys määritetään uusien yritysten perustamisen kannalta useilla eri toimialoilla. Maahanmuuttajien kontribuution selvittämiseksi tutkimuksessa turvaudutaan vaihtoehtoisiin määrittelyihin. Vaikka olemassa oleva tutkimus on panostanut merkittävässä määrin Yhdysvaltoihin suuntautuneen maahanmuuton taloudellisen merkityksen selvittämiseen, kattavaa aineistoa maahanmuuttajien yritystoiminnan määrittämiseen on vaikea kerätä. Tässä tutkimuksessa yhdistetään useita rajoitetun pääsyn Census Bureaun aineistoja Yhdysvalloista, ja niistä muodostetaan ainutlaatuinen pitkittäisaineiston alusta, joka kattaa vuodet 1992–2008 monesta osavaltiosta. Alkujaan maahanmuuttajien perustamien yritysten eroja ja kasvun rakennetta kuvataan keskipitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös näiden erojen ja kasvun riippuvuutta siitä, minkäikäisinä yrityksen perustavat maahanmuuttajat saapuvat Yhdysvaltoihin.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1633.pdf 1.359Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record