Global collaborative patents

Show full item record

Title: Global collaborative patents
Parallel title: Globaalit yhteispatentit
Author: Pekkala Kerr, Sari ; Kerr, William R.
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 3/2017
Year of publication: 2017
Publication date: 13.1.2017
Pages: 64
Subject (yso): teknologia; yritykset; patentit; innovaatiot; tuotekehitys; tutkimus; muuttoliike; diaspora; globalisaatio; liikkuvuus; omistus
Keywords: innovaatio; tutkimus ja tuotekehitys; etniset verkostot; ulkomaiset suorat sijoitukset; teknologiasiirrot; R&D; USA
JEL: O32; F02; F22; F23; F60; J15; O19; O3; O33; O34
Other keywords: patents; innovation; research and development; ethnic networks; migration; diasporas; foreign direct investment; technology transfer; globalization; mobility
Abstract: We study the prevalence and traits of global collaborative patents for U.S. public companies, where the inventor team is located both within and outside of the United States. Collaborative patents are frequently observed when a corporation is entering into a new foreign region for innovative work, especially in settings where intellectual property protection is weak. We also connect collaborative patents to the ethnic composition of the firm s U.S. inventors and cross-border mobility of inventors within the firm. The inventor team composition has important consequences for how the new knowledge is exploited within and outside of the firm.Tässä työssä tarkastellaan yhdysvaltalaisten pörssiyhtiöiden hallussaan pitämien globaalien yhteispatenttien yleisyyttä ja ominaisuuksia. Patentoidut keksinnöt ovat sekä yhdysvaltalaisten että ulkomaisten keksijöiden aikaansaannoksia. Yhteispatentit ovat suhteellisen yleisiä, kun yhtiö rakentaa uutta innovatiivista toimintaa vieraalla maaperällä erityisesti tilanteessa, jossa aineeton omistusoikeus on heikosti suojattu. Tässä tutkimuksessa yhteispatentteja tarkastellaan myös suhteessa yrityksen yhdysvaltalaisten keksijöiden etniseen taustaan sekä heidän kansainväliseen liikkuvuuteensa yhtiön sisällä. Keksijäjoukon taustalla on tärkeä merkitys uuden tiedon hyödyntämisen kannalta yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1703.pdf 1.838Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record