Estimating the real effects of uncertainty shocks at the zero lower bound

Show full item record

Title: Estimating the real effects of uncertainty shocks at the zero lower bound
Parallel title: Epävarmuushäiriöiden reaalivaikutusten estimointi, kun talous on ajautunut nimelliskorkojen alarajalle
ISBN: 978-952-323-150-4
Author: Caggiano, Giovanni ; Castelnuovo, Efrem ; Pellegrino, Giovanni
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2017
Series number: 6/2017
Year of publication: 2017
Publication date: 1.2.2017
Published in: Published in European Economic Review, 100, November 2017: 257-272
Pages: 57
Subject (yso): rahapolitiikka; korot; epävarmuus; häiriöt
Keywords: epävarmuushäiriöt; epälineaariset vektoriautoregressiot; vuorovaikutteinen VAR; yleistetyt impulssivastefunktiot; nimelliskorkojen alaraja
JEL: C32; E32
Other keywords: uncertainty shocks; nonlinear structural vector autoregressions; interacted VAR; generalized impulse response functions; zero lower bound
Abstract: We employ a parsimonious nonlinear Interacted-VAR to examine whether the real effects of uncertainty shocks are greater when the economy is at the Zero Lower Bound. We find the contractionary effects of uncertainty shocks to be statistically larger when the ZLB is binding, with differences that are economically important. Our results are shown not to be driven by the contemporaneous occurrence of the Great Recession and high financial stress, and to be robust to different ways of modeling unconventional monetary policy. These findings lend support to recent theoretical contributions on the interaction between uncertainty shocks and the stance of monetary policy.Tässä työssä tarkastellaan epävarmuushäiriöiden reaalitaloudellisia vaikutuksia, kun talous on ajautunut nimelliskorkojen alarajalle. Vaikutusten arviointia varten työssä estimoidaan epälineaarinen vuorovaikutteinen VAR-malli, jonka parametrien lukumäärä on rajoitettu pieneksi. Tulosten mukaan ajautuminen korkoalarajalle vahvistaa epävarmuuden lisääntymisen vaikutuksia taloudelliseen toimeliaisuuteen. Vaikutusten vahvistuminen on lisäksi taloudellisesti merkittävää. Työssä osoitetaan, että suuri taantuma ja rahoitusolojen kiristyminen eivät selitä estimointituloksia. Tulokset eivät myöskään muutu, kun epätavanomainen rahapolitiikka mallinnetaan vaihtoehtoisilla tavoilla. Tutkimustulokset tukevat epävarmuushäiriöiden ja rahapolitiikan tilan välistä vuorovaikutusta käsittelevää viimeaikaista teoreettista kirjallisuutta.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1706.pdf 1.755Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record