Laillisen maksuvälineen juridiikasta

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Hedman, Anne
dc.contributor.author Nieminen, Maritta
dc.date.accessioned 2017-02-10T07:50:30Z
dc.date.available 2017-02-10T07:50:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-323-151-1
dc.identifier.issn 1798-1069
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14547
dc.description.tableofcontents Johdanto 4 Laillisen maksuvälineen määritelmästä 5 Kotimaisesta sääntelystä 6 Laillista maksuvälinettä koskevaa sääntelyä 6 Laki Suomen Pankista 6 Laki metallirahasta 6 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä 7 Luotto- ja maksulaitoksiin liittyvää sääntelyä 7 Laki luottolaitostoiminnasta 7 Maksulaitoslaki 8 Oikeudesta maksaa käteisellä 10 Veronkantolaki 10 Taksiliikennelaki 10 Postilaki 11 Ulosottokaari 11 Laki sakon täytäntöönpanosta 12 Vakuutussopimuslaki 12 Muuta käteistä koskevaa lainsäädäntöä 12 Työsopimuslaki ja kirjanpitolaki 12 Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista 12 Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 13 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 13 Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa 13 Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta 13 Kansainvälisestä sääntelystä 14 Laillisia maksuvälineitä koskevaa EU-sääntelyä 14 Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus 14 Pöytäkirja (N:o 4) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä 14 Neuvoston asetus (EY) 974/98 euron käyttöönotosta 14 Komission suositus euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineaseman soveltamisalasta ja vaikutuksista 15 Muiden EU-maiden sääntelystä ja kansainvälisistä hankkeista 16 Laillisen maksuvälineen ominaispiirteitä sääntelyn valossa 19 Laillisen maksuvälineen luokittelu lainsäädännössä ja demokraattinen päätöksenteko 19 Maksuvelvollisuudesta vapautuminen ja ajantasainen maksu 19 Maksun saajan ja sivullisen välinen suhde 20 Luottamus ja suojaaminen rikolliselta toiminnalta 20 Yksityisyyden suoja 21 Viranomaisvalvonta 22 Kansainvälisyys 22 Lopuksi 23 Lähteet 24
dc.format.extent 25
dc.language.iso FIN
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject Suomi
dc.subject EU
dc.subject käteinen
dc.title Laillisen maksuvälineen juridiikasta
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201702101107
dc.series.name Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
dc.series.year 2017
dc.series.number 118
dc.series.sortingnumber 0118
dc.date.publication 10.2.2017
dc.subject.yso maksuvälineet
dc.subject.yso sääntely
dc.subject.yso lainsäädäntö
dc.subject.yso EU
dc.subject.yso raha
dc.subject.yso maksut
bof-internal.includedInCRIS 1
dc.type.okm E2

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
A118_verkkojulkaisu.pdf 215.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record