High-skilled migration and agglomeration

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: High-skilled migration and agglomeration
Rinnakkaisnimeke: Lahjakkaiden muuttoliike ja liiketoimintojen kasautuminen
ISBN: 978-952-323-152-8
Tekijä: Pekkala Kerr, Sari ; Kerr, William ; Özden, Çağlar ; Parsons, Christopher
Julkaisija: Bank of Finland
Sarjan nimi: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Sarjan vuosi: 2017
Sarjan numero: 7/2017
Julkaisuvuosi: 2017
Ilmestymispäivämäärä: 13.2.2017
Sivut: 39
Asiasanat (yso): lahjakkuus; muuttoliike; diaspora
Hakusanat: agglomeraatio; koulutettu työvoima
JEL: F15; F22; J15; J31; J44; L14; L26; O31; O32; O33
Muut hakusanat: migration; talent; diaspora; agglomeration
Tiivistelmä: This paper reviews recent research regarding high-skilled migration. We adopt a data-driven perspective, bringing together and describing several ongoing research streams that range from the construction of global migration databases, to the legal codification of national policies regarding high-skilled migration, to the analysis of patent data regarding cross-border inventor movements. A common theme throughout this research is the importance of agglomeration economies for explaining high-skilled migration. We highlight some key recent findings and outline major gaps that we hope will be tackled in the near future.Tässä työssä arvioidaan viimeaikaista lahjakkaiden liikkuvuutta käsittelevää tutkimusta. Tilastot ohjaavat työn tarkasteluja, joiden tarkoituksena on kuvailla ja saattaa yhteen useita menossa olevia tutkimusohjelmia. Nämä vaihtoehtoiset tutkimussuuntaukset käsittelevät globaalia muuttoliikettä kuvaavien tilastojen rakentamista, lahjakkaiden muuttoliikkeeseen liittyvien kansallisten linjausten oikeudellista koontamista sekä keksijöiden kansainvälistä liikkuvuutta kuvaavan patenttiaineiston analyysia. Työn yhdistävä teema korostaa yritysverkostojen syntymiseen – agglomeraatioon – liittyvien etujen merkitystä lahjakkaiden muuttoliikkeen kannalta. Työssä nostetaan esiin joitakin viimeaikaisia tutkimustuloksia ja esitetään keskeiset puutteellisuudet, joihin tulevan tutkimuksen soisi tuovan lisävalaistusta.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
BoF_DP_1707.pdf 1.798MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot