High-skilled migration and agglomeration

Show full item record

Title: High-skilled migration and agglomeration
Parallel title: Lahjakkaiden muuttoliike ja liiketoimintojen kasautuminen
Author: Pekkala Kerr, Sari ; Kerr, William ; Özden, Çağlar ; Parsons, Christopher
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 7/2017
Year of publication: 2017
Publication date: 13.2.2017
Pages: 39
Subject (yso): lahjakkuus; muuttoliike; diaspora
Keywords: agglomeraatio; koulutettu työvoima
JEL: F15; F22; J15; J31; J44; L14; L26; O31; O32; O33
Other keywords: migration; talent; diaspora; agglomeration
Abstract: This paper reviews recent research regarding high-skilled migration. We adopt a data-driven perspective, bringing together and describing several ongoing research streams that range from the construction of global migration databases, to the legal codification of national policies regarding high-skilled migration, to the analysis of patent data regarding cross-border inventor movements. A common theme throughout this research is the importance of agglomeration economies for explaining high-skilled migration. We highlight some key recent findings and outline major gaps that we hope will be tackled in the near future.Tässä työssä arvioidaan viimeaikaista lahjakkaiden liikkuvuutta käsittelevää tutkimusta. Tilastot ohjaavat työn tarkasteluja, joiden tarkoituksena on kuvailla ja saattaa yhteen useita menossa olevia tutkimusohjelmia. Nämä vaihtoehtoiset tutkimussuuntaukset käsittelevät globaalia muuttoliikettä kuvaavien tilastojen rakentamista, lahjakkaiden muuttoliikkeeseen liittyvien kansallisten linjausten oikeudellista koontamista sekä keksijöiden kansainvälistä liikkuvuutta kuvaavan patenttiaineiston analyysia. Työn yhdistävä teema korostaa yritysverkostojen syntymiseen – agglomeraatioon – liittyvien etujen merkitystä lahjakkaiden muuttoliikkeen kannalta. Työssä nostetaan esiin joitakin viimeaikaisia tutkimustuloksia ja esitetään keskeiset puutteellisuudet, joihin tulevan tutkimuksen soisi tuovan lisävalaistusta.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1707.pdf 1.798Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record