Finlands Bank författningar 2017

Show simple item record

dc.contributor Finlands Bank
dc.date.accessioned 2017-02-24T13:11:40Z
dc.date.available 2017-02-24T13:11:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-323-092-7
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14599
dc.description.tableofcontents A Nationell lagstiftning Finlands grundlag (91 §) 7 Instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter 8 Lag om Finlands Bank 11 Lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem 21 Lag om Finlands Banks tjänstemän 22 Instruktion för Finlands Bank 47 Arbetsordning för Finlands Banks direction 49 Myntlag 52 Lag om upphävande av myntlagen 53 Lag om mynt 54 Lag om avrundningar av betalningar i euro 56 Lag om godkännande av vissa ändringar i avtalet rörande Internationella valutafonden 57 Förordning om bringande i kraft av vissa ändringar i avtalet rörande Internationella valutafonden 58 B Europeiska unionens lagstiftning Fördraget om europeiska unionen (avdelning I, artikel 3.4 och avdelning III, artikel 13) 61 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (delar av tredje delen och tredje delen, kapitel 2–5 samt delar av sjätte delen, avdelning 1, kapitel 1, avsnitt 6) 62 Stadga för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 74 Rådets förordning (EG) om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron 95 Rådets förordning (EG) om införande av euron 101 Arbetsordning för Europeiska centralbanken 114 Allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (2004/258/EG) 135 Rådets förordning (1024/2013/EU) för tillsyn över kreditinstitut 142
dc.format.extent 207
dc.language.iso SWE
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject Suomen Pankki
dc.title Finlands Bank författningar 2017
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201702241165
dc.date.publication 24.2.2017
dc.subject.yso säädökset
dc.subject.yso lainsäädäntö

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
finlands-bank-fortattningar-2017.pdf 1.538Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record