Finlands Banks årsberättelse 2016

Show full item record

Title: Finlands Banks årsberättelse 2016
Organization: Finlands Bank
Series: Finlands Banks årsberättelse
Year of publication: 2017
Publication date: 30.3.2017
Pages: 121
Subject (yso): toiminta; strategia; toimintakertomukset
Keywords: Suomen Pankki; katsaukset; vuosikertomukset
Table of contents: Företal 6 Finlands Bank – byggare av stabilitet 7 Verksamheten 2016 8 Penningpolitik 8 Finanssystemet 20 Tillgångsförvaltning 29 Sedlar och mynt 33 Övrig verksamhet 36 Ledning och personal 44 Strategin 44 Ledningssystem 48 Personal 49 Budget och verksamhetskostnader 51 Miljö 53 Totala risker 55 Bokslut 59 Balansräkning 60 Resultaträkning 62 Direktionens förslag till vinstutdelning 63 Redovisningsprinciper 64 Noter till balansräkningen 68 Noter till resultaträkningen 80 Bokslutsbilagor 85 Noter om riskhanteringen 89 Revisionsberättelse 93 Uttalande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 94 Bilagor 96 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2016 96 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2016 99 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2016 100 Finlands Banks publikationer 2016 102 Tabellbilagor 103 Finlands Banks organization 118
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VK_SV_2016.pdf 3.140Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record