Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2016

Show full item record

Title: Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2016
Organization: Finansinspektionen
Year of publication: 2017
Publication date: 22.5.2017
Pages: 20
Subject (yso): rahoitusmarkkinat; sääntely
Keywords: valvonta; finanssivalvonta; Suomi
Table of contents: Direktionen 4 Läget på finansmarknaden 5 Finansinspektionens strategi 6 Bankfullmäktiges berättelse 2015 7 Sammanfattning av verksamheten 2016 9 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2016 11 1 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 2 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 3 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 14 4 Effektivering och utveckling av verksamheten 15 Den årliga diskussionen med finansmarknaden 16 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2017 17
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Johtokunnan_ker ... kivaltuustolle_2016_sv.pdf 413.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record