Rahoitustarkastus tiedottaa – Finansinspektionens nyhetsbrev – FSA Newsline (Rata) (1998-2008)

 

Recent Submissions

 • Rahoitustarkastus (2008)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 8/2008
  Ratan toiminta islantilaisten pankkien kriisissä Pankkien Pilari 3 -vakavaraisuustiedot standardin mukaisia, mutta ymmärrettävyyttä parannettava Listayhtiöiden tulevaisuudennäkymien perustelut edelleen liian yleisellä tasolla Mikä on pääomaturvattu indeksilaina? Ryhmätason valvojan päätäntävaltaa tytärpankkien pääomittamisesta ehdotetaan laajennettavaksi
 • Rahoitustarkastus (2008)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 7/2008
  Rahoitusmarkkinakriisillä välillisiä vaikutuksia myös suomalaisiin pankkeihin Taloudellisen toimintaympäristön näkymät heikkenevät, kun rahoitusmarkkinoiden levottomuus jatkuu Pankkien stressilaskelmat elokuulta 2008 Sijoitus- ja palkkiotuottojen vähentyminen käänsi pankkien kannattavuuden laskuun Suomalaisten pankkien vakavaraisuus heikkeni Luottojen kysyntä jatkunut vielä voimakkaana, viitteitä luottokannan laadun heikkenemisestä olemassa Suomalaisten pankkien likviditeetti kestää markkinahäiriön Pankkisektorin korkoriskit alhaiset Sijoituspalveluyritysten toimintaympäristö haasteellinen Rahastoyhtiöiden pitkään jatkunut nousu taittui Rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteen vaikutus Suomessa rekisteröityihin sijoitusrahastoihin Karkaako mopo käsistä?
 • Rahoitustarkastus; Financial Supervisory Authority (2008)
  FSA Newsline 7
 • Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (2008)
 • Rahoitustarkastus (2008)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 6/2008
  Ratan tarkastukset ovat jatkuvaa yhteistyötä Sijoitusrahastojen tiedonantovelvollisuuden tarkastus Arvonlaskennan luotettavuus ja läpinäkyvyys korostuvat myös indeksilainojen indeksihyvityksissä Likviditeettiriskin hallintaan ja valvontaan kansainvälisiä suosituksia Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä voimaan 1.8.2008 Ratan tutkimat arvopaperimarkkinoiden valvontatapaukset 2003 – 08/2008