Inflaatio : Ensimmäinen osa : inflaatioiden esiintyminen ja niiden rahanarvoteoreettinen selitys. Suomen inflaatio vuosina 1939-1946

Show full item record

Title: Inflaatio : Ensimmäinen osa : inflaatioiden esiintyminen ja niiden rahanarvoteoreettinen selitys. Suomen inflaatio vuosina 1939-1946
Author: Junnila, Tuure
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
Series number: 8
Year of publication: 1947
Publication date: 31.10.1947
Pages: 304
Subject (yso): inflaatio; taloushistoria
Keywords: Suomi
Table of contents: JOHDANTO 9 I INFLAATION HISTORIAA 13 1 luku. Inflaatiot metallirahakannan vallitessa 13 2 luku. Paperirahainflaatiot ennen ensimmäistä maailmansotaa 18 3 luku. Inflaatiokausia Ruotsi-Suomen historiassa 27 4 luku. Rahaolojen kehitys ensimmäisen maailmansodan ja sen jälkivaiheiden aikana 31 5 luku. Toisen maailmansodan vaikutukset rahanarvoon eri maissa 39 II INFLAATION RAHANARVOTEOREETTINEN SELITYS 90 A. Eräiden rahanarvon määräytymistä koskevien pääteorioiden kehitys kansantaloustieteessä 90 6 luku. Rahanarvoteorian alkuvaiheet Ricardoon asti 91 7 luku. Ricardon yksipuolinen kvantiteettiteoria. Bullion-report ja eurreney-koulu 100 8 luku. J. St. Millin synteesi rahanarvoteorian siihenastisista aineosista 105 9 luku. Irving Fisherin vaihdon yhtälö 110 10 luku. Wicksell ja Cassel kvantiteettiteorian syventäjinä 115 11 luku. Rahan määrä ja työllisyyden aste rahan arvon määrääjinä Keynesin "yleisessä teoriassa" 127 12 luku. "Tuloteorian" esiinmurtautuminen 1900-luvun rahanarvoteoriassa 135 13 luku. Yhteenveto: kvantiteettiteorian vaihtuminen tuloteoriaan 153 B. Inflaation synty ja kehittyminen rahanarvoteorian valossa 159 14 luku. Inflaation syntyminen vapaan hinnanmuodostuksen vallitessa 159 15 luku. Inflaatio säännöstelytaloudessa 181 III INFLAATIOKEHITYS SUOMESSA TOISEN MAAILMANSODAN AIKANA JA SEN JÄLKEEN 186 16 luku. Monetäärinen inflaatio (maksuvälineistön paisuminen) Suomessa vuosina 1939–1946 187 17 luku. Kokonaiskysynnän paisuminen Inflaatioperiodin aikana vuosina 1939–1946 208 18 luku. Tarjonnan supistuminen 249 19 luku. Hintakehitys 262 20 luku. Loppukatsaus 292
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_8.pdf 13.88Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record