Valuuttakurssit ja valuuttapolitiikka : I osa

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Tamminen, Mikko
dc.date.accessioned 2017-08-11T07:04:59Z
dc.date.available 2017-08-11T07:04:59Z
dc.date.issued 1948
dc.identifier.issn 0357-4776
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14849
dc.description.tableofcontents JOHDANTO 9 I LUKU. VALUUTTAMARKKINAT 13 1§ Kansainvälisten maksujen luonne 13 2§ Kansainvälisten maksujen tekniikka 15 3§ Ulkomaan valuutta ja valuuttakurssit: käsitteiden määrittelyjä 19 II LUKU. MAKSUTASE 24 1§ Alustavia huomautuksia 24 2§ Vienti ja tuonti. Kauppataseen "edullisuus" ja "epäedullisuus" 29 3§ Maksutaseen muut juoksevat erät 31 4§ Kansainväliset pääomanliikkeet. Yleistä 39 5§ Pitkän ajan pääomanliikkeet 41 6§ Lyhyen ajan pääomanliikkeet. Kullanliikkeet 44 7§ Pääomanliikkeiden suhde vaihtotaseeseen 51 8§ Maksutaseen tasapaino 60 III LUKU. VALUUTTAKURSSIT VAPAASTI MUODOSTUVINA HINTOINA 65 1§ Tasapainokurssin käsite 65 2§ Maksutaseen ja valuuttakurssien välinen riippuvuussuhde. Ns. maksutaseteoria 68 3§ Analyysin edellytykset 75 4§ Tuonti ja vienti ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan ainoana lähteenä. Kysynnän ja tarjonnan joustavuus 78 5§ Aikatekijä 86 6§ Kustannustatason muutokset 91 7§ Tuotannon tehokkuuden merkitys 98 8§ "Spontaaniset" muutokset kansainvälisessä kysynnässä ja muita maidenväliseen tavaranvaihtoon ja valuuttakursseihin vaikuttavia tekijöitä 106 9§ Ulkomaankauppaan perustuvan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuus 113 10§ Maksutaseen "näkymättömien" erien vaikutus kurssinmuodostukseen 121 11§ Valuuttakurssit ja pitkän ajan pääomanliikkeet 126 12§ Maksutaseen näkymättömiin eriin ja pitkän ajan pääomanliikkeisiin perustuvan ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuus. 131 13§ Ulkomaan valuutan kokonaiskysynnän ja -tarjonnan muodostuminen ilman lyhyen ajan pääomanliikkeitä 139 14§ Tasoittavat lyhyen ajan pääomanliikkeet 153 15§ Valuuttakeinottelu, ns. psykologiset tekijät ja termiinakaupat 160 16§ Useamman kuin kahden maan tapaus. Arbitraashi 169 IV LUKU. OSTOVOIMAPARITEETTITEORIA 175 1§. Kysymyksen asettelu 175 2§. Ostovoimapariteettiteoria Casselin esittämänä 178 3§. Ostovoimapariteettiteorian arvostelua 184 4§. Ostovoimapariteetin tilastollinen toteaminen 197 5§. johtopäätöksiä 210 Kirjallisuusluettelo 214 Foreign Exchange Rates and Currency Policy. Vol. I. (Contents in English) 218
dc.format.extent 218
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. B
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject ostovoimapariteetti
dc.subject.other purchasing power parity
dc.title Valuuttakurssit ja valuuttapolitiikka : I osa
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201708111503
dc.series.name Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
dc.series.number 9
dc.series.sortingnumber 0009
dc.date.publication 1.10.1948
dc.subject.yso valuuttakurssit
dc.subject.yso valuuttapolitiikka
dc.subject.yso ostovoima
dc.subject.yso maksutase

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_9.pdf 10.37Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record