Valtion tulot ja menot sekä kassaliike : ehdotus tutkimusmenetelmäksi ja tämän sovellutus vuosiin 1945-1947

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Valvanne, Heikki
dc.date.accessioned 2017-08-11T10:01:32Z
dc.date.available 2017-08-11T10:01:32Z
dc.date.issued 1949
dc.identifier.issn 0357-4776
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14853
dc.description.tableofcontents I. Tutkimuksen tarkoitus ja periaatteet 9 II. Budjetin rakenne ja valtion tilijärjestelmä tutkimuksen periaatteiden kannalta 14 A. Budjetin rakenteen ja valtion tilijärjestelmän kehitys sekä nykyinen muoto 14 B. Valtion tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen tulo- ja menolukujen puutteellisuudet 18 III. Valtion kassatulojen ja -menojen selvittäminen 23 A. Tulo ja menorästit sekä siirretyt määrärahat 23 1. Tulorästit 23 2. Menorästit 23 3. Siirretyt määrärahat 24 B. Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien rahastojen tulot ja menot 26 C. Muut budjetin ulkopuoliset tulot ja menot 29 1. Varastot 29 2. Erinäisten velallisten ja velkojain tileille kirjatut suoritukset 30 D. Tulot ja menot, jotka eivät merkitse maksuvälinesuorituksia 33 1. Korvauslakien nojalla suoritettavat korvaukset 34 a. Korvausobligaatiot 34 b. Holding-yhteisön osuustodisteet 35 c. Pidätetyt varat 39 d. Muut korvauksiin liittyvät viennit ja yhteenveto 41 2. Muut velkapapereilla "maksetut" menot 42 3. Veronmaksu valtion velkapapereilla 44 4. Eräät puhtaasti kirjanpidolliset tulot ja menot 45 E. Valtion toimivallan ulkopuolella olevat lainatulot ja -menot 46 1. Postisäästöpankin toiminnasta johtuneet valtion lainatulot ja -menot 46 2. Valtion hallussa olevien ”vieraiden” varojen muutokset 51 F. Valtion kassavarojen muutokset 51 1. Kassavarat ulkopuolella Suomen Pankin 51 2. Kassavarat Suomen Pankissa 55 G. Tulojen ja menojen ryhmittely sekä "nettoperiaate" 56 IV. Valtiontalouden rahoitus vuosina 1945-1947 68 A. Laskelmien analyysi 68 B. Talo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen tasoitus laskelmien valossa 71 C. Valtion vekseliluotto Suomen Pankista sekä valtion pano- ja ottotili 75 D. Postisäästöpankin merkitys valtiontalouden rahoituksessa 78 V. Valtion tulojen ja menojen kehitys vuosina 1945-1947 81 VI. Valtionvelka ja sen kehitys vuosina 1945-1947 88 A. Valtionvelan määrittely 88 B. Valtionvelan kehitys vuodesta 1944 vuoteen 1947 94 C. Valtionvelan korot ja kuoletukset vuosina 1945-1947 96 VII. Valtiontalouden kehityksen jatkuva seuraaminen 98 Loppusanat 103
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. B
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject Suomi
dc.title Valtion tulot ja menot sekä kassaliike : ehdotus tutkimusmenetelmäksi ja tämän sovellutus vuosiin 1945-1947
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201708111512
dc.series.name Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
dc.series.number 10
dc.series.sortingnumber 0010
dc.date.publication 18.12.1948
dc.subject.yso julkinen talous
dc.subject.yso menetelmät
dc.subject.yso tutkimusmenetelmät
dc.subject.yso taloushistoria
dc.subject.yso talousarviot

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_10.pdf 4.865Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record