Suomen Pankin korkopolitiikka vuosina 1914-1938

Show full item record

Title: Suomen Pankin korkopolitiikka vuosina 1914-1938
Author: Rossi, Reino
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
Series number: 12
Year of publication: 1951
Publication date: 1.11.1951
Pages: 327
Subject (yso): korko; talouspolitiikka; korkopolitiikka; kulta; rahapolitiikka; raha
Table of contents: I. JOHDANTO 11 1. Tutkimuksen tarkoitus 11 2. Tutkittavan ajanjakson rajoittaminen 14 A. Teoreettinen tausta. II. ERÄITÄ KORKOTEORIAN KEHITYKSEN PÄÄPIIRTEITÄ 16 1. Reaalikorko- ja agioteoria 16 2. Klassillinen tasapainokorkoteoria 17 3. Uusklassillinen korkoteoria 19 4. Klassillisen korkoteorian arvostelu 21 5. Keynesin likviditeettikorkoteoria 22 6. Luottokorkoteoria 25 7. Korkoteorian nykyinen tila 28 8. Keynesin korkoteorian soveltamisesta Suomen oloihin 29 9. Säästämisen, pankkien likviditeetin ja korkotason välisistä yhteyksistä. 34 III. KORKOPOLITIIKAN TEORIASTA JA PÄÄMÄÄRISTÄ 37 1. Korkopolitiikan kehittyminen ja suhde korkoteoriaan 37 2. Wicksellin tasapainokorko korkopolitiikan teoreettisena ohjeena 39 3. Tasapainokoron käsite uudenaikaisen (monetäärisen) korkoteorian valossa 43 4. Käytännön korkopolitiikan päämääristä ja keinoista 48 B. Suomen Pankin korkopolitiikka vuosina 1914-1938 IV. PAPERIRAHATALOUS VUOSINA 1914-1925 71 1. Rahanrunsauden aika 1914-1917 71 2. Rahamarkkinain kiristyminen ja inflaatio vuosina 1918-1920 101 3. Rahan arvon vakauttaminen vuosina 1921-1925 140 4. Korkotason muutosten syistä ja selittämisestä 177 V. KULTAKANNALLA VUOSINA 1926-1931 186 1. Noususuhdanteesta vuoden 1928 kriisiin 186 2. Lamaa kohti vuosina 1929-1931 220 VI. "HOIDETUN VALUUTAN" AIKA 1931-1938 235 1. Luopuminen kultakannasta 235 2. Suomen Pankin rahapolitiikan päämäärät 237 3. Vaatimukset Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta ja luottoekspansion aikaansaamisesta 240 4. Suomen Pankin korko- ja luottopolitiikka 249 5. Suhdannekehityksestä ja "halvan rahan" politiikan merkityksestä 262 6. Suomen korkotasoon 1930-luvulla vaikuttaneista tekijöistä 271 VII. KORKOPOLIITTISIA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 279 1. Loppukatsaus korkopolitiikkaan 279 THE INTEREST RATE POLICY OF THE BANK OF FINLAND IN 1914-1938. Summary 292 The texts of the diagrams 295 Lähdeluettelo 299 Kuvioiden lähteet 308 Taulukkoliitteet ja liitekuviot 310
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_12.pdf 14.42Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record