Vienti Suomen suhdannetekijänä vuosina 1870-1939

Show full item record

Title: Vienti Suomen suhdannetekijänä vuosina 1870-1939
Author: Halme, Veikko
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
Series number: 16
Year of publication: 1955
Publication date: 1.9.1955
Pages: 364
Subject (yso): vienti; suhdannevaihtelut; taloushistoria
Keywords: Suomi
Table of contents: I. JOHDANTO 11 1. Tutkimuksentarkoitus 11 2. Tutkimuksen ajallinen rajoittaminen 13 3. Vastaavanlaiset kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset 15 4. Suomen talouselämän erikoisluonne suhdannekehityksen kannalta 19 II. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 24 1. Suhdanneilmiöiden kansainvälinen siirtyminen 24 2. Viennin suhdannevaikutusten seuraaminen 30 3. Vientiodotukset liikemaailman ilmapuntarina 34 4. Viennin vaikutuksista yhteiskunnan likviditeettiin 37 5. Vientisuhdanteiden vaikutuksesta liikepankkien ja muiden rahalaitosten toimintaan 41 6. Vientitulojen kierto yhteiskunnassa 46 7. Vientitulojen kerrannaisvaikutuksista kansantaloudessa 53 8. Vientihintojen vaikutus kotimaiseen hintatasoon 58 9. Teoreettisten näkökohtien soveltaminen empiiriseen suhdanneanalyysiin 62 III. AJANJAKSO 1870-LUVULTA ENSIMMÄISEEN MAAILMANSOTAAN 65 1. Yleisiä kehityspiirteitä 65 2. Venäjän suhdannekehitys ja Suomen vienti ennen ensimmäistä maailmansotaa 72 3. Kansainvälinen lama vuosina 1873-1879 ja Suomen vientisuhdanteet 75 3.1. 1870-luvun vientisuhdanteiden ilmeneminen yhteiskunnan likviditeetissä 81 3.2. Vientisuhdanteiden vaikutus kotimaiseen tuotantoon ja tulonmuodostukseen 86 4. Vuosien 1883-1888 lama 93 4.1 Likviditeetin heikkenemistä ennen kansainvälistä lamaa 97 4.2. Suhdannelaskuaetenkinmetsätaloudessa 101 5. Lievä 1890-luvun alkupuolen lama 109 5.1 Tuonninkasvulisätekijänälikviditeettikriisissä 114 5.2. Kotimaista suhdannelaskua myös heikon sadon vuoksi 118 6. Vuosisadan alun lamavaiheet 125 6.1. Likviditeetin muutokset vuosisadanalun lamavaiheissa 133 6.2. Talouselämässä voimakasta noususuuntaa 138 IV. SUHDANNEVAIHEET 1920- JA 1930-LUVUILLA 147 1. Kehityksen yleispiirteitä 147 2. Vuosien 1920-1921 kansainvälinen kriisi ja Suomen vientisuhdanteet 156 2.1. Kriisin ilmeneminen kotimaisessa likviditeetissä 174 2.2. Vuosien 1920-1922 kansainvälisen laman vaikutus metsätalouteen 181 2.3. Tuotantojayleinenhinnan-jatulonmuodostus 186 3. Vuosien 1923-1924 takaisku 194 3.1. Kansainvälistä taustaa 194 3.2. Vientisuhdanteet vuosina 1923-1924 195 3.3. Likviditeettikriisi 200 3.4. Vaikutus metsätalouteen 206 3.5. Kotimainentuotantosekähinnan-jatulonmuodostus 210 4. Suuren maailmanpulan vaiheet 213 4.1. Suurpulan kansainvälistä taustaa 213 4.2. Suomen vientisuhdanteet suurpulan kehittyessä ja sen aikana 215 4.2.1. Sahatavaramarkkinat ennen vuotta 1929 216 4.2.2. Puuvanuke-, paperi- ym. vientimarkkinat ennen vuotta 1929 225 4.2.3. Vientiteollisuuden kannattavuuden heikkeneminen 234 4.2.4. Kehitys suurpulan aikana 236 4.3. Yhteiskunnan ja liikepankkien likviditeetti 249 4.4. Suurpulan vaikutukset metsätalouden piirissä 259 4.5. Kansantulo, sijoitustoiminta ja työllisyys 270 5. Vuosien 1937-1938 kansainvälinen takaisku ja Suomen vientisuhdanteet 287 5.1. Yhteiskunnan ja liikepankkien likviditeetti 300 5.2. Metsätalouden suhdanteet 303 5.3. Kansantulo ja yleinen aktiviteetti 307 V. TÄYDENTÄVIÄ LOPPUPÄÄTELMIÄ 313 1. Vientisuhdanteet 313 2. Viennin suhdannemuutosten vaikutukset likviditeetissä 322 3. Vientisuhdanteet ja metsätalous 328 4. Vientisuhdanteidenvaikutustalouselämänyleiseenaktiviteettiin 332 EXPORTS AS A FACTOR IN THE TRADE CYCLES OF FINLAND IN 1870-1939 Summary 345 The texts of the diagrams 352 Lähdeluettelo 355 Kuvioiden lähteet 363 Liitekuvio 365
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_16.pdf 15.86Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record