Budjettierotus budjettipolitiikan makrotaloudellisisessa teoriassa

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Valvanne, Heikki
dc.date.accessioned 2017-08-15T07:47:22Z
dc.date.available 2017-08-15T07:47:22Z
dc.date.issued 1956
dc.identifier.issn 0357-4776
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14863
dc.description.tableofcontents I. JOHDANTO 9 A. Tutkimuksen tarkoitus 9 B. Käsite "budjettierotus" 11 II. HUOMIOITA BUDJETTIPOLITIIKAN TEORIAN KEHITYKSESTÄ 14 A. Käyttöbudjettiteoria 16 B. Kerrointeoria 21 1. "Deficit spending" sekä "deficit without spending" 22 2. "Spending without deficit" 29 III. VALTION TULOJEN JA MENOJEN TULOTALOUDELLINEN ANALYYSI 34 A. Malli I: Suljettu talous, jossa valtiolla ori vain yhdenlaatuisia tuloja ja menoja 34 1. Algebrallinen analyysi 36 2. Kuvioanalyysi 39 3. Päätelmiä budjettierotuksesta 46 B. Malli II: Suljettu talous, jossa valtiolla on useammanlaatuisia tuloja ja menoja 51 1. Kuvioanalyysi 53 2. Päätelmiä budjettierotuksesta ja sen muutoksista 57 C. Malli III: Avoin talous, jossa valtiolla on useammanlaatuisia tuloja ja menoja 61 1. Algebrallinen analyysi 62 2. Kuvioanalyysi 67 D. Eräitä yleisiä näkökohtia valtion finanssipoliittisten tulojen ja menojen staattisesta tulotaloudellisesta analyysista 71 1. Finanssipoliittiset tulot ja menot 72 2. Mallien rakenteen ja käyttäytymisen todenmukaistaminen 74 E. Siirtyminen staattisesta analyysista dynaamiseen 81 1. Malli IV: Malli I dynamisoituna 81 2. Huomioita budjettierotuksesta 85 IV. VALTION TULOJEN JA MENOJEN RAHATALOUDELLINEN ANALYYSI 92 A. johdanto 92 B. Malli V: Suljettu puhdas shekkitalous 94 1. Valtiolla vain finanssipoliittisia tuloja ja menoja 94 2. Valtiolla mvös rahapoliittisia tuloja ja menoja 105 a. Valtio lainaa pankeilta 105 b. Valtio lainaa myös yleisöltä 110 C. Malli VI: Suljettu sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 112 D. Malli VII: Avoin sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 114 E. Rahapoliittisen budjetin käyttely 124 1. Suljettu puhdas shekkitalous 125 2. Avoin sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 130 F. Päätelmiä 136 1. Kansantaloudellisen tasapainon ehdot 136 a. Yleisiä huomioita 136 b. Tasapainon ehdot pitemmällä tähtäimellä 140 2. Tasapainon saavuttaminen budjettipoliittisin keinoin 143 G. Valuuttapoliittiset tulot ja menot 149 V. BUDJETTIEROTUKSEN KÄYTTÖARVO VALTIONTALOUDEN VAIKUTUSTEN ANALYYSISSA 154 A. Käsitteestä "vaikutus" 154 B. Budjettierotuksen määräytyminen 156 C. Budjettierotuksen merkitys muuttujana 161 D. Erilaisten budjettierotusten tarkastelua 164 1. Käytännön budjettien erotukset 165 2. "Puhdistetut" budjettierotukset 167 E. Yrityksistä mitata valtiontalouden kokonaisvaikutuksia "konstruoitujen" budjettierotusten nojalla 175 VI. YHTEENVETO 181 KIRJALLISUUSLUETTELO 184 BUDGET BALANCE IN THE MACROECONOMIC THEORY OF BUDGETARY POLICY Contents 189 Summary 191 LIITE - APPENDIX Luettelo käytetyistä symboleista - List of symbols used
dc.format.extent 194
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. B
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.title Budjettierotus budjettipolitiikan makrotaloudellisisessa teoriassa
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201708151527
dc.series.name Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
dc.series.number 18
dc.series.sortingnumber 0018
dc.date.publication 1.10.1956
dc.subject.yso julkinen talous
dc.subject.yso tulot -- valtio
dc.subject.yso finanssipolitiikka
dc.subject.yso valtion talousarviot
dc.subject.yso julkiset menot

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_18.pdf 7.875Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record