Suomen maatalouden ja teollisuuden tuotantokustannushinnat verrattuna kansainvälisen kaupan hintoihin vuosina 1953-1958

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Viita, Pentti
dc.date.accessioned 2017-08-15T08:14:29Z
dc.date.available 2017-08-15T08:14:29Z
dc.date.issued 1959
dc.identifier.issn 0357-4776
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14865
dc.description.tableofcontents I. JOHDANTO 9 1. Elinkeinojen tukeminen 9 2. Tutkimustehtävän asettaminen ja tutkimuksen suorittaminen 11 II. TUTKlMUKSEN PERIAATTEELLINEN OSA 15 1. Optimitilanne 15 a, Hyödykkeiden kysyntä ja taloudenpitäjien hyvinvoinnin muutokset 15 b. Tuotannon optimi 18 c. Tuotannontekijäin käytön optimi 20 d. Vaihtoehtoiskustannusten käsite 24 e Kansainvälisen kaupan optimi 25 f. Kansainvälisen kaupan optimiin liittyvät edut 28 g. Vaihtosuhteen muuttuminen 34 h. Kansainvälisen kaupan hyödykkeet ja hinnat 36 2. Kansainvälisen kaupan optimista poikkeaminen 38 a. Rakennetekijät 38 b. Talouspolitiikka 39 c. Hintojen erotus poikkeaman osoittajana 43 3. Hinnat kansainvälisessä kaupassa ja vientimaissa 48 4. Valuuttakurssit 49 5. Kotimaisten hyödykkeiden tuotantokustannushintojen arviointi 51 a. Elinkeinon tulostili 51 b. Valtion tuotantopoliittiset menot 52 c. Välilliset verot 55 d. Laajennettu elinkeinon tulostili 55 6. Hintojen erotuksen arviointi elinkeinoittain 57 7. Siirtyminen optimaaliseen kansainväliseen kauppaan 58 8. Elinkeinon tuen käsite 61 III. LASKELMAT 66 1. Yleisperiaatteet 66 2. Teollisuus vuosina 1953-1957 72 a. Alustava laskelma tuotteittain 72 b. Elintarvike- yms. teollisuus 76 c. Tekstiili- yms. teollisuus 79 d. Kemian teollisuus 80 e. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus 80 f. Muut teollisuudenalat 81 g. Teollisuudenalojen yhdistäminen 82 h. Teollisuuden hyväksi maksetut valtion tuotantopoliittiset menot 83 i. Metsätalouden hyväksi maksetut valtion tuotantopoliittiset menot 86 j. Välilliset verot 86 k. Tuotannon arvo kotimaisin ja kansainvälisen kaupan hinnoin 89 l. Erotuksen jakaminen 90 3. Maatalous vuosina 1953 - 1957 93 a. Alustava laskelma tuotteittain 93 b Maatalouden hyväksi maksetut valtion tuotantopoliittiset menot 96 c Tuotantopoliittiset menot asutustoiminnan yhteydessä 97 d Välilliset verot 100 e. Tuotannon arvo kotimaisin ja kansainvälisen kaupan hinnoin 100 f. Erotuksen jakaminen 101 4. Ennakkolaskelmat vuodelta 1958 103 a. Yleisperiaatteet 103 b. Teollisuus 103 c. Maatalous 108 IV. LASKELMIEN YHDISTELMÄ 110 V. TALOUSPOLIITTISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 115 VI. MAATALOUDEN JA TEOLLISUUDEN VERTAILU 125 1. Tuotantokustannukset ja kansainvälisen kaupan hinnat 125 2. Maatalous- ja teollisuustuotannon edellytykset 126 VII. TUTKIMUKSEN YHDISTELMÄ 133 1. Tutkimuksen tarkoitus ja tulokset 133 2, Hintojen erotus tulevaisuudessa 137 3. Tutkimuksen laajentaminen 138 LIITTEET 140 KIRJALLISUUSLUETTELO 145 FACTOR COST PRICES IN FINNISH AGRICULTURE AND INDUSTRY COMPARED WITH INTERNATIONAI, MARKET PRICES IN 1953-1958 Contents 149 Summary 151
dc.format.extent 155
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. B
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.title Suomen maatalouden ja teollisuuden tuotantokustannushinnat verrattuna kansainvälisen kaupan hintoihin vuosina 1953-1958
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201708151529
dc.series.name Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
dc.series.number 22
dc.series.sortingnumber 0022
dc.date.publication 2.4.1959
dc.subject.yso maatalous
dc.subject.yso teollisuus
dc.subject.yso tuotanto
dc.subject.yso kustannukset
dc.subject.yso hinnat
dc.subject.yso ulkomaankauppa
dc.subject.yso valuuttakurssit

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_22.pdf 5.987Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record