Suomen Pankin rahapolitiikan ja valtion talouden väliset suhteet vuosina 1811-1953 lähinnä likviditeettianalyysin valossa

Show full item record

Title: Suomen Pankin rahapolitiikan ja valtion talouden väliset suhteet vuosina 1811-1953 lähinnä likviditeettianalyysin valossa
Author: Karjalainen, Ahti
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
Series number: 21
Year of publication: 1959
Publication date: 1.4.1959
Pages: 183
Subject (yso): rahapolitiikka; taloushistoria; finanssipolitiikka; keskuspankit; kansainvälisyys
Keywords: Suomen Pankki
Table of contents: I. JOHDANTO 9 1. Tutkimuksentarkoitus,sisällön jaottelu sekä eräitä keskeisiä käsite määritelmiä 9 2. Tutkimusaiheen käsittelystä taloustieteellisessä kirjallisuudessa 13 3. Tutkittavan kysymysryhmän merkityksestä käytännön talouspolitiikassa 16 II. ERÄITÄ KESKUSPANKIN JA HALLITUKSEN SUHTEISIIN LIITTYVIÄ KOORDINOINTI ONGELMIA, Periaatteellisia näkökohtia 18 A. Keskuspankkijärjestelmän valintaan vaikuttaneita talouspoliittisia näkökohtia 18 4. Vaihtoehtoisia setelinantojärjestelmiä koskenut keskustelu kansantalous tieteen piirissä 18 a. Keskuspankki kontra pankkien vapaa setelinanto-oikeus 19 b. Keskuspankki kontra hallitus setelirahan luojina 24 5. Rahapolitiikan ja keskuspankin riippumattomuuden vaatimus 27 B. Rahapolitiikan ja finanssipolitiikan koordinointiongelmia kansantaloudellisen tasapainon politiikassa 31 6. Kansantaloudellinen tasapaino valtiovallan talouspolitiikan tavoitteena 31 7. Kansantaloudellisen tasapainon talouspoliittisten ehtojen lisääntyminen ja niiden tärkeysjärjestyksen ongelma 35 8. Tavoitekoordinointi 42 9. Tasapainopolitiikan välineitten lisääntymisen vaikutus rahapolitiikan ja finanssipolitiikan koordinointiin 44 10. Välinekoordinointi 50 11. Institutionaalinen koordinointi 57 III. KESKUSPANKKIEN JA VALTIONTALOUDEN SUHTEISTA ULKOMAILLA 61 12. Keskuspankin ja valtion talouspoliittisista suhteista Englannissa, Yhdysvalloissa ja Saksassa 61 a. Englannin Pankki ja hallitus 62 b. Federal Reserve-järjestelmä ja Yhdysvaltain liittohallitus 67 c. Keskuspankkijärjestelmän ja hallituksen suhteista Saksassa 72 13. Eräitä keskuspankkien ja valtion suhteitten institutionaalisia kehityspiirteitä ulkomailla 79 a. Keskuspankkien ja hallitusten (valtiovarainministeriöiden) suhteitten lainsäädännöllinen järjestäminen 79 b. Talouspoliittisten erimielisyyksien ratkaisemismenetelmiä 82 C. Keskuspankkien omistussuhde 83 IV. SUOMEN PANKIN JA VALTIONTALOUDEN SUHTEET 87 A. Suomen Pankin ja valtion suhteet yleispiirteittäin ennen ensimmäistä maailmansotaa 87 14. Suomen Pankki »hallituksen pankkina» vuosina 1811-1867 87 15. Riippumattoman keskuspankkipolitiikan loistoaika vuosina 1867-1914 91 B. Ensimmäisen maailmansodan ja vapaussodan vaikutus Suomen Pankin ja valtion suhteisiin 96 16. Venäjän valtion painostus Suomen Pankkia kohtaan 96 17. Suomen valtion finanssipolitiikan maksuvalmiusvaikutukset 99 a. Valtion talouden kassavaikutukset 99 b. Valtionvelkapolitiikan muutokset ensimmäisen maailmansodan aikana 101 c. Valtion talouden välillinen kokonaiskassavaikutus 103 18. Finanssi- ja rahapolitiikan koordinointiyrityksiä ensimmäisen maailmansodan aikana 106 C. Suomen Pankin riippumattomuuden lujittaminen 1920-luvulla 109 19. Valtion talouden rahapoliittinen »saneeraus» 109 a. Valtion talouden kassavaikutukset vuosina 1921-1928 109 b. Valtionvelkapolitiikka 1920-luvulla 110 c. »Saneerauskauden» finanssipolitiikan rahanarvopoliittiset perustelut 111 20. Suomen Pankin ja valtion suhteet 1920-luvun alkupuolella harjoitetussa talouspolitiikassa 114 a. Valtionvelkapolitiikkaa koskenut Suomen Pankin ja hallituksen erimielisyys 115 b. Suomen Pankin pyrkimys vaikuttaa hallituksen talouspolitiikkaan 116 c. Kultakannalle palaaminen 120 D. Suomen Pankin ja valtion suhteet 1930-luvun lamavuosina 122 21. Lamavuosien finanssipolitiikan pääpiirteet 122 a. Valtion talouden kassavaikutukset 122 b. Lamavuosien valtionvelkapolitiikka 123 22. Lamakauden rahapolitiikan pääperiaatteet 126 23. Hallituksen ja Suomen Pankin suhde laman aikana harjoitetussa talouspolitiikassa 131 24. Lamakauden vaikutus Suomen Pankin talouspoliittiseen asemaan 137 E. Toinen maailmansota ja sen jälkeinen aika 140 25. Finanssipolitiikan vaikutukset maksuvalmiuteen 1940-luvulla 140 a. Valtion talouden kassavaikutukset 140 b. Valtionvelkapolitiikka 1940-luvulla 141 26. Suomen Pankin ja valtion talouspoliittiset suhteet 1940-luvulla 145 F. Suomen Pankin suhde valtioon nykyisin 153 27. Finanssipolitiikan ja rahapolitiikan koordinointi Suomessa 153 28. Rahapolitiikan riippumattomuus Suomen Pankin valtio-oikeudellisen aseman valossa 157 V. LOPPUPÄÄTELMIÄ 162 29. Keskuspankin »riippumattomuudesta» keskuspankin ja valtion yhteistoimintaan 162 Liitetaulukko 1. Valtion talouden kassavaikutukset vuosina 1918-1953 168 Liitetaulukko 2. Yhteiskunnan kassavarat ja niiden muutokset sekä valtion talouden kokonaiskassavaikutus vuosina 1914-1953 170 Liitetaulukko 3. Valtion velka vuosien 1918-1950 lopussa 172 Lähdeaineisto 174 Summary
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_21.pdf 7.645Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record