Rahalaitosten käyttäytymisestä ja luottoekspansiosta yksinkertaisilla rahoitusmarkkinoilla

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Lassila, Jaakko
dc.date.accessioned 2017-08-15T08:42:19Z
dc.date.available 2017-08-15T08:42:19Z
dc.date.issued 1966
dc.identifier.issn 0357-4776
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14869
dc.description.tableofcontents Esipuhe 7 Johdanto 9 I. TUTKIMUKSEN TAUSTAA JA TUTKIMUSONGELMA 11 I. 1. Tutkimusongelman hahmotus 11 I. 2. Rahalaitokset taloustieteen analyysissa 11 I 2. 1. Luottokerroinanalyysin tarkastelua 17 I. 2. 2. Ns. luotonsaatavuusteoria 27 I 3. Rahateoreettista taustaa 31 I. 3. 1. Rahateorian yleispiirteitä 31 I. 3. 2. Rahantarjonnan joustavuudesta 36 I. 3. 3. Rahoituksesta sekä investointi- ja säästämispäätösten korkojoustosta 41 I. 4. Yhteenveto 49 II. RAHALAITOSTEN KÄYTTÄYTYMINEN 51 II. 1. Rahalaitoksen maksuvalmius 53 II. 2. Käteispoistuma ja antolainauskerroin 66 II. 3. Rahalaitoksen toiminnan tavoite 72 II. 3. 1. Voitonmaksimointi ja täydellinen ennakkotietämys 78 II. 3. 1. 1. Riippuvuusolettamus 81 II. 3. 2. Jatkuvuustavoite ja epätäydellinen ennakkotietämys 86 II. 3. 2. 1. Rahalaitosten välinen kilpailu 87 II. 4. Velkaantumishalukkuus keskuspankissa 99 II. 5. Rahalaitoksen omaisuustaseen koostumus 104 II. 6. Yhteenveto 108 III. LUOTTOEKSPANSIOPROSESSI 112 III. 1. Luottoekspansion ongelma 113 III. 2. Dynaamisen analyysin tekniikasta 116 III. 3. Mallin perushypoteesit ja taseyhtälöt 120 III. 4. Kokonaismalli 127 III. 5. Malliteknillinen tarkastelu 136 III. 5. 1. Rahalaitoksilla ei ole keskuspankkivelkaantumisen mahdollisuutta 137 III. 5. 2. Rahalaitoksilla rajoittamattomat mahdollisuudet velkaantua keskuspankissa 146 III. 5. 3. Rahalaitoksilla rajoitetut mahdollisuudet velkaantua keskuspankissa 152 Yhteenveto 161 Lähdeluettelo 165 Contents 169 Summary 170
dc.format.extent 172
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. B
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject rahan tarjonta
dc.subject luottoekspansio
dc.subject keskuspankkirahoitus
dc.title Rahalaitosten käyttäytymisestä ja luottoekspansiosta yksinkertaisilla rahoitusmarkkinoilla
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201708151532
dc.series.name Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
dc.series.number 25
dc.series.sortingnumber 0025
dc.date.publication 17.12.1965
dc.subject.yso pankit
dc.subject.yso pankkiala
dc.subject.yso luotot
dc.subject.yso velkaantuminen
dc.subject.yso rahoituslaitokset

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_25.pdf 6.924Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record