Tutkimus kestokulutushyödykkeiden kysynnästä Suomessa vuosina 1948-1964

Show full item record

Title: Tutkimus kestokulutushyödykkeiden kysynnästä Suomessa vuosina 1948-1964
Author: Korpelainen, Lauri
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
Series number: 26
Year of publication: 1967
Publication date: 1.12.1966
Pages: 139
Subject (yso): kysyntä; kotitaloudet (organisaatiot); kulutus; tarjonta
Keywords: kestokulutushyödykkeet
Table of contents: Esipuhe 7 Johdanto 9 1. KESTOKULUTUSHYÖDYKKEIDEN JA NIIDEN KYSYNNÄN LUONTEESTA 13 1 1. Kulutus ja kestohyödykkeet 13 1 2. Kestohyödykkeiden kysynnän moniulotteisuus 20 1 2 1. Tavaroiden vaiko palvelusten kysyntä? 21 1 2 2. Uusintakysyntä ja innovaatioon perustuva kysyntä 23 1 2 3. Uusien ja käytettyjen kestohyödykkeiden kysyntä 27 1 2 4. Fyysinen vaiko monetaarinen kysyntä? 28 1 3. Kestohyödykkeiden kysyntä ja säästäminen 28 1 4. Tiivistelmä 32 2. KESTOHYÖDYKKEIDEN KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 34 2 1. Tarkastelun taustaa 34 2 2. Valintateoreettinen perusta 35 2 3. Täydentävä tarkastelu 39 3. KYSYNTÄFUNKTIOLASKELMAT VUOSILTA 1948-1964 48 3 1. Palvelusten laskemisesta 48 3 2. Kysyntämalli ja muuttujat 54 3 3. Estimointiongelmasta ja tulosten tulkinnasta 62 3 4. Laskelmat I: Perusmalli 71 3 5. Laskelmat II: Sopeutumismalli 84 4. YHTEENVETO 94 Liitteet 97 Lähdeluettelo 129 Contents 135 Summary 136
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_26.pdf 5.610Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record