Tutkimus kestokulutushyödykkeiden kysynnästä Suomessa vuosina 1948-1964

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Tutkimus kestokulutushyödykkeiden kysynnästä Suomessa vuosina 1948-1964
Tekijä: Korpelainen, Lauri
Julkaisija: Suomen Pankki
Sarjan nimi: Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
Sarjan numero: 26
Julkaisuvuosi: 1967
Ilmestymispäivämäärä: 1.12.1966
Sivumäärä: 139
Asiasanat (yso): kysyntä; kotitaloudet (organisaatiot); kulutus; tarjonta
Hakusanat: kestokulutushyödykkeet
Sisällysluettelo: Esipuhe 7 Johdanto 9 1. KESTOKULUTUSHYÖDYKKEIDEN JA NIIDEN KYSYNNÄN LUONTEESTA 13 1 1. Kulutus ja kestohyödykkeet 13 1 2. Kestohyödykkeiden kysynnän moniulotteisuus 20 1 2 1. Tavaroiden vaiko palvelusten kysyntä? 21 1 2 2. Uusintakysyntä ja innovaatioon perustuva kysyntä 23 1 2 3. Uusien ja käytettyjen kestohyödykkeiden kysyntä 27 1 2 4. Fyysinen vaiko monetaarinen kysyntä? 28 1 3. Kestohyödykkeiden kysyntä ja säästäminen 28 1 4. Tiivistelmä 32 2. KESTOHYÖDYKKEIDEN KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 34 2 1. Tarkastelun taustaa 34 2 2. Valintateoreettinen perusta 35 2 3. Täydentävä tarkastelu 39 3. KYSYNTÄFUNKTIOLASKELMAT VUOSILTA 1948-1964 48 3 1. Palvelusten laskemisesta 48 3 2. Kysyntämalli ja muuttujat 54 3 3. Estimointiongelmasta ja tulosten tulkinnasta 62 3 4. Laskelmat I: Perusmalli 71 3 5. Laskelmat II: Sopeutumismalli 84 4. YHTEENVETO 94 Liitteet 97 Lähdeluettelo 129 Contents 135 Summary 136
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
b_26.pdf 5.610MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot